Destination Uppsala AB

Tydligt fokus på yttrandefrihet

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2014 12:30 CET

Den 12 – 13 februari arrangerar Uppsala kommun konferensen ”Yttrandefrihet – Perspektiv och initiativ”. Syftet är att belysa olika aspekter av yttrandefrihet och initiativ som görs för att stärka den. Bland talarna finns bland annat Christian Christensen – professor i journalistik på Stockholms universitet, Ola Larsmo - ordförande i Svenska PEN, Ole Reitov – Freemuse och Martin Schibbye – journalist.

- Under två dagar kommer föreläsare och deltagare från olika delar av världen att utbyta erfarenheter och tankar kring yttrandefrihet. Genom att arrangera en konferens om detta viktiga tema bidrar Uppsala kommun till att värna det fria ordets ställning i världen, säger Annika Strömberg, kulturstrateg på kulturkontoret, Uppsala kommun.

Initiativtagare till konferensen är PhD Sedigheh Vasmaghi, jurist, teolog och poet från Iran och för närvarande Fristadsförfattarstipendiat i Uppsala kommun. Konferensen riktar sig till representanter för internationella fristadsprogram för hotade konstnärer och organisationer som stödjer arbete med mänskliga rättigheter och yttrandefrihet, men också den intresserade allmänheten. Under konferensens två dagar hålls föreläsningar och paneldiskussioner som är öppna för engagerade uppsalabor och besökare.

- Utan våra fristadsförfattare hade Uppsala kommun knappast kommit på idén att ordna den här yttrandefrihetskonferensen. Jag vill gärna uppmana alla Sveriges kommuner som kan att ta emot förföljda författare för en tid. Det ger en otrolig stimulans för kommunens eget kulturliv, säger Eva Edwardsson, ordförande i kulturnämnden i Uppsala kommun.

Under konferensen medverkar bland annat Jonathan Lundqvist- ordförande i organisationen Reportrar utan gränser, Niclas Lindberg - generalsekreterare i Svensk biblioteksförening, Ola Larsmo – ordförande i Svenska PEN, Christian Christensen – professor i journalistik på Stockholms universitet, Ole Reitov – Freemuse och Martin Schibbye – journalist. Under dagarna presenteras också FN-rapporten “The right to freedom of artistic expression and creativity”.

För mer information, vänligen kontakta:
Annika Strömberg, organisatör och kulturstrateg, kulturkontoret, Uppsala kommun
tel: +46(0)18 – 727 85 99, e-mail: annika.stromberg@uppsala.se

Anna Lakmaker, Chef Uppdrag, Destination Uppsala
tel: +46(0)18 – 727 13 42, e-mail: anna.lakmaker@destinationuppsala.se


Yttrandefrihetskonferensen är en del av Fredsåret 2014 och arrangeras av Uppsala kommuns kulturnämnd med stöd från Kulturrådet, Uppsala Konsert & Kongress och Världsklass Uppsala. För mer information, program och anmälan besök www.destinationuppsala.se/yttrandefrihetskonferens2014.


Fredsåret 2014 arrangeras av Uppsala kommun. Destination Uppsala samordnar och marknadsför projektet. Läs mer på varaifred.se samt facebook.com/varaifred.

Destination Uppsala har som huvuduppgift är att sälja och marknadsföra destinationen Uppsala. Bolaget ska vara en drivande aktör för att utveckla Uppsala som besöksmål; öka antalet besökare och skapa ökad affärsnytta för den lokala besöksnäringen.

Bland annat ansvarar bolaget för projektet Varumärke Uppsala, driver stadens Turistbyrå, projektleder kommunens större evenemang och samarbetar med den lokala näringen för att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau.