Bilprovningen

Tydligt miljötänk bakom Bilprovningens nya station i Norrköping

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 16:44 CEST

Tidigare idag invigde Bilprovningens verkställande direktör Magnus Ehrenstråhle den helt nya stationen Norrköping-Kungsängen. Såväl miljöintressen som kundservice har betonats vid den nya stationen som ligger på Arkösundsvägen och tar emot personbilar och lätta lastbilar för besiktning.

– Till exempel slipper de kunder som kommer från Söderköping, Vikbolandet och de södra delarna av Norrköping att köra genom staden när de ska besikta sin bil. Detta har givetvis också har en gynnsam inverkan på stadsmiljön, berättar Jan Persson, som är tillförordnad platschef vid Norrköping-Kungsängen.


Överskottsvärme tas tillvara

På stationen finns en ny skruvkompressor, vars överskottsvärme tas tillvara. Genom att överskottsvärmen leds till bromsprovaren kan den hållas torr, vilket minskar slitaget på utrustningen och livslängden förbättras.


– Även ur arbetsmiljösynpunkt är den nya stationen ett stort steg framåt. Eftersom det här är en så kallad kortbanestation där man kör in bilen och sedan backar ut, utsätts vi inte för det besvärliga korsdrag som särskilt vintertid förorsakar stora besvär och ökar energiåtgången. Vi behöver inte heller koppla på avgasslangar i samband med besiktningen, säger Jan.


Tystare och lugnare arbetsmiljö

– De nya lokalerna är mer inbjudande för både besökare och anställda. Med en tystare och lugnare arbetsmiljö förbättras möjligheten till en dialog mellan fordonsägare och tekniker, förklarar distriktschefen Benny Karlsson.


Totalt räknar man med att besikta uppåt 30 000 personbilar årligen vid Norrköping-Kungsängen. Den gamla stationen på Butängen fortsätter att vara i drift fram till mars-april 2008 då den ersätts av en ny station norr om Ingelsta, vid Herstadberg. Dit kommer tunga fordon och alla övriga fordon som motorcyklar, släp och husvagnar samt personbilar som hör hemma norr om staden att hänvisas.


För mer information kontakta:

Distriktschef Benny Karlsson, mobil: 0736-88 25 21, e-post: benny.karlsson@bilprovningen.se

Tillförordnad platschef för Norrköping-Kungsängen Jan Persson, mobil: 0736-88 20 42, e-post: jan.persson@bilprovningen.se


Trafiksäkerhet, miljö och fordonsekonomi är kärnan i vår affärsidé.

Medarbetare: 2100

Stationer: 175

Mobila anläggningar: 2

Besiktningar per år: 5,5 miljoner

Omsättning, 2006: 1 500 Mkr
Aktieägare: Svenska staten 52%, Bilförsäkringsföretagen, Motorbranschens Riksförbund, Motormännens Riksförbund, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Kungliga Automobilklubben, Svenska Taxiförbundet, Sveriges Åkeriföretag samt Svenska Bussbranschens Riksförbund.