Miljödepartementet

Tydligt samband mellan bra samverkan och bra projektresultat

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 12:37 CEST

Miljödepartementet
Delegationen för hållbara städer

Bra samverkan mellan kommuner och näringsliv i stadsbyggnadsprojekt leder till bra projektresultat. Det visar en ny rapport om framgångsfaktorer som gjorts av Delegationen för hållbara städer i samarbete med Naturvårdsverket.

Fem faktorer, som identifierades i undersökningen av tidigare statliga investeringsstöd, är särskilt avgörande för att samverkan mellan kommuner och näringsliv ska fungera bra:

" Hur målen var förankrade hos näringslivet
" Näringslivets kunskap för det offentligas intressen och villkor
" Det offentligas kunskap för näringslivets intressen och villkor
" Ekonomisk nytta
" Organisatoriska förutsättningar för samarbete mellan det offentliga och näringslivet

Till de organisatoriska förutsättningarna som lyfts fram i undersökningen hör täta kontakter i början av projektet, tydliggörande av avtalets innebörd, tydliga mandat och tydlig ansvarsfördelning.

Framgångsfaktorerna gäller oavsett graden av komplexitet och nytänkande i projektet, antal inblandade aktörer, vilken aktör som tog initiativ till samverkan eller om projektledaren kom från kommunen eller näringslivet.

Det finns också en stark koppling mellan bra samverkan och hur väl man bedömer att projektens mål har uppnåtts.

- Det är oväntat få faktorer som är avgörande för att samverkan ska fungera väl och resultaten är statistiskt sett mycket robusta. En hög andel av projektledarna, närmare 30 procent av de 150 som ingick i studien, anser att projekten fungerat föredömligt ur samverkanssynpunkt, säger Roger Bernow, vid konsultföretaget Evidens, som gjort studien.

Ett av Delegationens uppdrag är att främja samverkan mellan kommuner och näringsliv i stadsbyggnadsprojekt.

- Undersökningen har gett oss värdefull information om vilka faktorer som är viktiga för att samverkan ska fungera väl och hur dessa faktorer i sin tur leder till att projektmålen uppfylls. Dessutom, för att kunna ta del av de 340 miljoner kronor som Delegationen beslutar om, måste den som söker kunna visa att man utvecklar processen kring samverkan, säger Peter Örn, ordförande för Delegationen.

Rapporten Modell för framgångsrik samverkan mellan kommun och näringsliv kan laddas ner från Delegationens webbplats, www.hallbarastader.gov.se.

Undersökningen är baserad på projekt inom investeringsprogrammen LIP och Klimp. Mer information om investeringsprogrammen finns på www.naturvardsverket.se/investering.


Kontakt:
Kontakt
Christina Leideman, utredningssekreterare,
08-405 27 65