Sveriges Kommuner och Landsting

Tydligt uppdrag kan förbättra introduktionen för nyanlända

Pressmeddelande   •  Nov 26, 2009 09:00 CET

En ny studie från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar att åtta av tio nyanlända invandrare inte fick någon insats av Arbetsförmedlingen (AF). När AF nu får ökat ansvar för nyanlända behöver myndigheten få bättre förutsättningar för att lyckas. Annars riskerar vi ett permanent utanförskap hos många nyanlända invandrare och stora ekonomiska kostnader för kommunerna, anser SKL.

Nyanlända invandrade som är arbetslösa har rätt till insatser från AF. SKL:s kartläggning av insatserna under 2008 visar bland annat att:

  • Av de nyanlända som var inskrivna på AF fick i snitt åtta av tio inte någon insats.
  • Män fick del av insatser i dubbelt så stor utsträckning som kvinnor.
  • Nyanlända fick insatser hälften så ofta jämfört med samtliga inskrivna (15% resp. 33 %).

Från december 2010 återtar staten, genom AF, huvudansvaret för nyanländas etablering på arbetsmarknaden från kommunerna. SKL välkomnar reformen eftersom kommunerna inte fick rimliga villkor att bedriva introduktion.

– Erfarenheterna från 2008 visar att AF haft problem med sitt nuvarande uppdrag. Ska de lyckas med sitt nya uppdrag är det väsentligt att riksdag och regering ger AF bättre förutsättningar än kommunerna fick med introduktionen. Misslyckas statliga arbetsmarknadsinsatser leder det till utanförskap för mängder av individer. Det ökar också kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd, säger Anders Knape, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL lämnar sex förslag på hur förutsättningarna för AF kan förbättras för att ge nyanlända rätt insatser. Bland annat är det inte tillräckligt att AF matchar nyanlända mot lediga jobb. Många måste rustas så att de över huvud taget blir anställningsbara, till exempel genom lämplig utbildning. En annan central åtgärd är att insatser för nyanlända inte ska försvinna vid högkonjunktur. SKL menar också att det är absolut nödvändigt att regeringen förändrar sfi-undervisningen så att individer får de svenskkunskaper som krävs för arbete eller vidare studier.

– Att Sverige ska ta emot flyktingar är självklart. Förutom att vi ger skydd till utsatta individer kan nya medborgare bidra med sitt kunnande och sitt engagemang på vår arbetsmarknad. Vi hoppas att våra förslag bidrar till att AF:s introduktion av nyanlända invandrare förbättras, säger Anders Knape.

Hela studien finns att läsa och ladda ned som pdf nedan.

För mer information: Avd. för lärande och arbetsmarknad, utredarna Arjun Bakshi,
tfn: 08-452 78 56, mobil: 070-365 78 56, e-post: arjun.bakshi@skl.se , Roy Melchert, tfn: 08-452 78 16, mobil: 070-615 78 16, e-post: roy.melchert@skl.se eller Tor Hatlevoll, tfn: 08-452 79 69, mobil: 070-617 79 69, e-post: tor.hatlevoll@skl.se

Pressjour: 08 - 452 7101

Bifogade filer:
Matcha eller rusta - studie november 2009 (.pdf)

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.