Tykoflex AB

Tykoflex förstärker styrelsen

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2019 07:57 CEST

Tykoflex AB är ett familjeägt, svenskt verkstadsföretag beläget i Tyresö kommun, 20 km söder om Stockholm City. Vi arbetar med produktutveckling, tillverkning och försäljning av kapslingar för skarvning och terminering av optokablar i luft, mark och hav samt kopplingselement för rörsystem.

Företaget står inför en satsning främst internationellt och som en viktig del i Tykoflex fortsatta expansion förstärker vi nu vår styrelse med två nya ledamöter.

Vi hälsar Johan Orrenius, Ödeshög, välkommen till vår styrelse. Johan kommer ha en viktig roll för våra kommande exportsatsningar på nuvarande och nya marknader. Han har stor erfarenhet från etablering på nya exportmarknader och bidrog, som Marknadschef och vice VD på Väderstads-Verken till att öka försäljning och export mer än sexfaldigt.

– Jag ser fram emot att bli en del av Tykoflex styrelse säger Johan. Han trivs bra i familje-företag eftersom man bryr sig om kunderna och medarbetarna och har ett långsiktigt tänk. Jag har jobbat mycket internationellt och tror att jag kommer kunna bidra på ett bra sätt för att bygga tillväxt även i Tykoflex, avslutar Johan.

Vi hälsar också Claes Johansson, Nynäshamn, välkommen till vår styrelse. Claes kommer att ha en viktig roll som affärsstrateg i vår styrelse och kommer även hjälpa oss att utveckla vårt Fastighetsbolag. Claes har stor erfarenhet från aktivt styrelsearbete i flera styrelser.

– Tykoflex är ett intressant bolag som befinner sig i en utvecklingsfas säger Claes. Han tror att han kommer kunna bidra mycket i den tillväxtresan. Jag har 30 års erfarenhet av eget Bygg och Fastighetsbolag och ser fram emot att dela med mig av de kunskaperna i Tykoflex styrelsearbete.

Avslutningsvis vill vi framföra ett stort tack till Bjorn Askert, som nu avgår efter mer än 25 år i vår styrelse. Bjorn har bidragit med både skickligt affärsmannaskap, knivskarpa analyser och stor detaljkunskap om vårt företag. Bjorns insatser har varit avgörande för bolagets positiva utveckling genom åren.

Om Tykoflex Är ett verkstadsföretag med egen produktutveckling och tillverkning. Våra främsta produktområden är kapslingar för skarvning av optisk fiber, kopplingar för rör och slangsystem samt bevattningsanläggningar för lantbruk och timmer. Förutom ett brett standardsortiment kan vi tack vare vår flexibla produktion erbjuda kundanpassade lösningar och kvalitetsservice. Huvudkontoret är beläget i Tyresö där all  utveckling och produktion sker.  Mer info www.tykoflex.se