Gustavsbergs Porslinsmuseum

Tyra Lundgren - Märkeskvinna

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 13:36 CEST

Vad har Greta Garbo, Alice Tegnér, Selma Lagerlöf och den heliga Birgitta gemensamt?

Den frågan besvaras i den retrospektiva utställning om bildkonstnären, keramikern och formgivaren Tyra Lundgren (1897-1979) som öppnar på Gustavsbergs Porslinsmuseum den 27 oktober.

Märkeskvinna med internationellt nätverk

Tyra Lundgren var en mångsidig och internationellt verksam konstnär, som ingick i ett europeiskt konstliv med fruktbara nätverk inom måleri, keramik, glas och textil. Hon levde och verkade i Sverige, Finland, Frankrike och Italien. Som bildkonstnär arbetade hon med modernismens uttryck och utforskade såväl konstnärsidentitet, som könsroller i över 70 självporträtt. Hon var konstnärlig ledare på Arabia 1929-30, en ovanlig roll för en kvinna vid denna tid; hon var den första kvinnliga formgivaren vid glasbruket Venini i Italien och hon har utfört pionjärinsatser för den keramiska offentliga konsten i Sverige. Utöver detta var hon också tongivande som konstkritiker och författare. Hon rörde sig, som en av få kvinnor, självklart i kretsen runt tidskriften Valori Plastici i Rom, som dominerades av konstnärer som Giorgio Morandi, Giorgio de Chirico och Roberto Longhi.

Formgivare

Tyra Lundgren arbetade som fristående formgivare för ett stort antal europeiska keramikföretag och glasbruk. Hon arbetade under åren 1924-37 med formgivning för Arabia, en kortare period (1929-1930) som konstnärlig ledare för porslinskoncernen Rörstrand-Lidköping-Arabia och under 1930-talet var hon engagerad för franska Sèvres. Hennes första designuppdrag inom glasindustrin var för det böhmiska glasbruket Moser i Karlsbad, därefter det finländska glasbruket Riihimäki och på 1930-talet även för svenska Kosta och framförallt det venetianska glasbruket Venini. Sist i raden var Reijmyre där hon var verksam 1959-1960.

Tyra Lundgren i Gustavsberg

När andra världkriget bröt ut befann sig Tyra Lundgren för tillfället i Sverige, där hon tvingades att stanna. Hon erbjöds då en ateljé i Gustavsberg genom porslinsfabrikens VD Hjalmar Olson och där var hon verksam från 1940 till början av 1950-talet. Under denna period arbetade hon bl.a. med storskaliga keramiska reliefer i offentlig miljö, t.ex. den stora reliefen "Märkeskvinnor" (595 x 330 cm) som finns i nuvarande Frans Schartaus gymnasium på Södermalm i Stockholm. På reliefen avbildas 14 st framstående kvinnliga profiler i  den svenska historien och samtiden, däribland Greta Garbo, Alice Tegnér, Selma Lagerlöf och den heliga Birgitta, för att nämna de mest kända. Hennes största monumentalrelief är den mer än 7 m långa "Älvens historia" i Nämforsens kraftstation i Ångermanland, som invigdes 1950.

Ny forskning och ny bok

Utställningen är det första heltäckande porträttet av Tyra Lundgren och bygger på ny forskning kring hennes liv och verksamhet. Hennes kända och älskade stengodsfåglar finns förstås med i utställningen, men här visas mycket annat -  förutom keramik också glas, brons, textil, måleri och teckningar. Många av verken har inte visats tidigare. I samband med utställningen har en bok om Tyra Lundgren givits ut på Carlsson förlag, skriven av Marika Bogren. Den kommer att finnas till försäljning under utställningsperioden.

Utställningen har i tidigare versioner visats i Halmstad, Norrköping och Visby.

Utställningen på Gustavsbergs Porslinsmuseum pågår t.o.m. söndagen den 24 februari 2013.

Arr: Marika Bogren, Mjellby Konstmuseum, Norrköpings Konstmuseum, Gotlands Konstmuseum och Gustavsbergs Porslinsmuseum