Tyresö kommun

Tyresö kommun utvecklar kvalitet och service

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 10:49 CET

– Tyresö kommun ska stå för hög kvalitet och ge alla Tyresöbor bra service. Jag är väldigt glad att vi nu kan lansera den här satsningen, säger Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Satsningen på projekt Medborgarfokus betyder att vi blir ännu bättre på att följa upp kvalitet och granska både kommunala och privata verksamheter, samtidigt som vi sätter fokus på hur vi kan bli bättre på att ta tillvara alla Tyresöbors intressen, säger Fredrik Saweståhl.

Beslutet att starta ett projekt Medborgarfokus togs redan i våras. När Tyresö kommuns nya process för styrning och ledning arbetades fram, sågs tjänstemannaorganisationen över.

Kommundirektören beslutade att nuvarande kommunstyrelseförvaltning ska delas upp i tre delar vid årsskiftet 2011/2012: en stab, ett kontor för interna tjänster och en projektorganisation ”Medborgarfokus”. Projektet syftar till att utveckla Tyresö kommuns medborgarservice och kvalitetsarbete.

– Tyresöborna har gett kommunen gott betyg vad gäller information, men sämre vad gäller påverkan och inflytande. Projekt Medborgarfokus ska hjälpa oss att bli bättre på att ta in medborgarnas synpunkter och föra dialog. Kvalitetsutvecklingen gagnas också av att samlas i ett team som gemensamt arbetar för att förbättra metodik och uppföljning, säger kommundirektör Bo Renman, som har utsett kvalitetschefen i den nya staben till projektägare.

Fyra hörnpelare

Projektet har fyra hörnpelare: medborgarservice, information, trygghet och kvalitetsutveckling. Till projektet knyts befintlig personal inom nuvarande Servicecenter samt personal från andra verksamhetsområden som naturligt kan bidra till projektets genomförande. Verksamhetsbesök och granskningar kommer att bli en viktig del inom kvalitetsutvecklingen. Rekrytering av projektledare för detta pågår.

Projektmål 

  • Medborgarna ska få den information de behöver samt snabba och korrekta svar på sina frågor.
  • Medborgarna ska vara nöjda med servicen.
  • Medborgarna ska kunna vara delaktiga både i utformning av verksamhet och i de enskilda ärenden de har.
  • Information och kommunikation ska tydliggöra för medborgarna vilken servicegrad de kan förvänta sig och hur de kan påverka beslut.
  • Strukturerade verksamhetsbesök och granskningar ska genomföras för att bibehålla god kvalitet och bidra till förbättringar.
  • Medborgarna ska uppleva att det är tryggt att bo i kommunen och att det finns en god beredskap att hantera kriser.

Projektet beräknas pågå under tre år (2012–2014) och därefter skall en samlad utvärdering ske. Under projekttiden sker även utvärdering regelbundet, vid så kallade milstolpar. Information ska ges löpande till kommundirektör och samtliga nämndordföranden.

Läs mer om Tyresö kommuns styrprocess

Läs mer om den nya tjänstemannaorganisationen

Läs mer om Projekt Medborgarfokus

Information

För mer information kontakta Anita Brynje som är kvalitetschef/projektägare från 1 januari 2012
E-post: anita.brynje@tyreso.se, tel: 070-488 95 54

Närheten till havet, naturen och storstaden gör Tyresö till en mycket attraktiv kommun att bo i. Tyresö är härligt beläget, en och en halv mil sydost om Stockholm. Du kan läsa mer om Tyresö på kommunens webbplats www.tyreso.se
Här hittar du även vårt pressrum: http://www.tyreso.se/pressrum Vill du följa vad som sker i Tyresö kommun kan du anmäla dig och nyhetsbrev via e-post, gå in på http://www.tyreso.se/nyheter/Prenumerera-pa-nyheter/