Tyresö kommun

Tyresö vill ha kvar direktbussarna!

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 09:22 CET

Tyresö kommun vädjar i ett brev till SL att ompröva beslutet att dra in direktbuss 815X mellan Tyresö kyrka och centrala Stockholm.

Under 2006 har busslinjen 815X trafikerat sträckan Tyresö kyrka – Klarabergsgatan/ Vattugatan. För resenärer från framför allt Brevikshalvön har det varit en populär bussträckning som gjort pendlandet till och från jobbet snabbare och smidigare. Från och med årsskiftet kommer dock 815X att upphöra som busslinje.

Nu vädjar Tyresö kommun till SL genom kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson om att få behålla busslinjen.

”Den östra kommundelen, som berörts av 815X, kommer att expandera kraftigt under de kommande åren. Samtidigt är vägarna till och från Brevikshalvön smala och slingriga. Utan 815X är risken betydande för kraftigt ökad köbildning i rusningstrafik,” skriver Berit Assarsson i sitt brev och fortsätter:

”Östra Tyresö är sedan tidigare den kommundel där kollektivtrafiken är sämst utbyggd. För kommunikationerna till och från Östra Tyresö har 815X varit ett välkommet tillskott. I samband med införandet av den extra busstrafiken anlades även ett antal nya infartsparkeringar för att underlätta för resenärerna att ta bussen.”

Om SL ändå upphör med busslinjen, anser Tyresö kommun att andra lösningar måste prövas för linjesträckningar och turtäthet, som kan nå likvärdiga resultat.


Mer information:

Berit Assarsson, kommunstyrelsens ordförande
tel 08-5782 9530, mobil 070-488 9530
E-post berit.assarsson@tyreso.se,

Christine Salomonsson, informatör
Tyresö kommun
135 51 TYRESÖ
Tel 08-5782 91 33
Mobil 070-488 91 33
Fax 08-742 37 73
Epost christine.salomonsson@tyreso.se