Tyresö kommun

Tyresöborna nöjda med äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 11:33 CEST

Brukarna inom hemtjänst och äldreboenden i Tyresö ger goda omdömen om den vård och omsorg de får. I en nationell brukarundersökning får Tyresö högre betyg än genomsnittet i riket. Dessutom har alla värden förbättrats väsentligt från föregående undersökning.

På uppdrag av Socialstyrelsen har Statistiska centralbyrån genomfört en undersökning i hela landet om vad brukarna tycker om kvaliteten i äldreomsorgen. Undersökningen var den andra i sitt slag, den förra gjordes år 2008. Undersökningen omfattade hela äldreomsorgen, både den kommunala och den som drivs i privat regi.

Inom hemtjänsten gav brukarna särskilt goda omdömen i fråga om bemötande, tryggheten i hemmet och om hjälpens omfattning och utförande.

Inom äldreboenden gavs de bästa betygen åt vårdinsatser, boendemiljön, tryggheten i boendet samt hjälpens omfattning och hur den utförs. Dessutom gavs höga betyg till bemötandet och hur mycket hjälp man får.

Kvaliteten kan också uttryckas i siffror genom så kallat Nöjd Kund Index. Ju högre värde, desto mer nöjda brukare. Siffrorna visade på klara förbättringar sedan förra gången undersökningen genomfördes. Genomsnittsvärdet i Tyresö för hemtjänsten låg tidigare på 68 och i denna undersökning 77 (riket 74). Motsvarande siffror för äldreboenden var 66 och nu 76 (riket 72).

- Det är glädjande med ett så gott resultat, och tillfredsställande att veta att brukarna uppskattar Tyresös äldreomsorg, säger Andreas Jonsson (M), vice ordförande i socialnämnden och fortsätter:
-  Jag vill passa på att rikta ett stort tack till personalen. Brukarna är mer nöjda med vår verksamhet än vid förra undersökningen, och det finns planer för att utveckla äldreomsorgen ytterligare. 

Du hittar resultaten från undersökningen på http://www.tyreso.se/Malgruppsingang/pressrum/Pressmeddelanden-2010/Tyresoborna-nojda-med-aldreomsorgen/

Mer information:

Andreas Jonsson (M)   
Förste vice ordförande i socialnämnden  
Tel 070-438 68 98   
andreas.jonsson@tyreso.se

Mia Ledwith
utredare
tel 08-5782 92 57
mia.ledwith@tyreso.se

Närheten till havet, naturen och storstaden gör Tyresö till en mycket attraktiv kommun att bo i. Tyresö är härligt beläget, en och en halv mil sydost om Stockholm. Du kan läsa mer om Tyresö på kommunens webbplats www.tyreso.se.
Här hittar du även vårt pressrum: http://www.tyreso.se/pressrum/
Vill du följa vad som sker i Tyresö kommun kan du anmäla dig och nyhetsbrev via e-post, gå in på http://www.tyreso.se/nyheter/Prenumerera-pa-nyheter/