Tyresö kommun

Tyresös företagsklimat får gott betyg

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2013 17:06 CEST

När Svenskt Näringsliv presenterar svaren från sin senaste enkätundersökning av det lokala företagsklimatet rankas Tyresö på plats 26 av landets 290 kommuner.

Tyresös företagsklimat har, jämfört med föregående års undersökning, fått bättre påflertalet parametrar. Resultatet från den senaste undersökningen för oss tillbaka till 2011 års nivå och rankingen 26. 2012 rankades vi på plats 50. Därmed får Tyresö näst bäst ranking av Södertörnskommunerna, efter Salem med ranking 20. Toppar listan gör åter igen Solna kommun.

– Det är både roligt och viktigt att Tyresös företagare trivs och känner att de får tillräckligt stöd ifrån kommunen. Kortare beslutsvägar, ökad dialog, bättre service och infrastruktursatsningar har gjort att vi klättrar på rankingen. Ett gott företagsklimat skapar arbetstillfällen, utveckling och bidrar till hela Tyresös attraktionskraft. Vi har tagit ett jättekliv framåt men kan ännu bättre, säger Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Svenskt Näringslivs kommentar är dock att den övergripande Sverigebilden är dyster och den allmänna trenden är en nedgång i betygen. 225 kommuner får inte bättre betyg än ”godtagbart” av sina företagare. Inte fler än 21 kommuner når betyget ”bra”.

Tyresö kommun fick det sammanfattande omdömet 3,7 att jämföra med kommunsnittet 3,34, Solnas 3,96 och Salems 3,87. För Tyresös del förbättrades betyget främst inom områdena: service till företagen, tjänstemännens attityd till företagande och konkurrens inom den kommunala sektorn.

Det område som fallit mest i ranking är tillgång till kompetens (ranking 143) och den enkätfråga som får bäst ranking är skolans attityd till företagande (ranking 39).

­– Att vi får bättre betyg på så många punkter bekräftar att vi är på rätt väg i vårt arbete för ett gott företagsklimat. En positiv attityd mot företagare och god tillgänglighet är viktigt och ska genomsyra hela kommunen. Betyget blev bra, men slår oss inte till ro med det. Vi satsar på fler företagsbesök och närvarar i de nätverk som finns. Vi vill bidra till att skapa mötesplatser där företagare kan utbyta erfarenheter och göra affärer, säger Gunilla Berg, näringslivschef.

För mer information:
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M), 08-5782 9131, 070-488 9131, e-post: fredrik.sawestahl@tyreso.se

Näringslivschef Gunilla Berg, 08-5782 9463, 070-488 9463,
e-post: gunilla.berg@tyreso.se

 

Fakta om Svenskt Näringslivs ranking av lokalt företagsklimat

Årets ranking av kommunernas företagsklimat presenterades
den 23 april. Rankingen baseras främst på företagens enkätsvar, men också på
statistiska fakta. Svenskt Näringsliv ställer varje höst, via enkäter, frågor
till Sveriges företagare om företagsklimatet i kommunen.

Frågorna gäller bland annat attityder till företagande,
vilken service man får från kommunen, om man har en bra dialog med
kommunledningen och hur kommunens upphandlingar fungerar.

Den fråga som är mest utslagsgivande är ”Vilket
sammanfattande omdöme vill du ge om företagsklimatet i kommuner?”. Företagarna
får göra sin bedömning av företagsklimatet på en sexgradig skala: Dåligt = 1
poäng, Inte helt godtagbart = 2 poäng, Godtagbart = 3 poäng,  

Bra = 4 poäng, Mycket bra = 5 poäng, Utmärkt = 6 poäng.


www.foretagsklimat.se finns bland annat möjlighet att jämföra kommuner och se hur kommuner utvecklats över tid. Totalt redovisas över 60 olika faktorer för alla 290 kommuner.

Närheten till havet, naturen och storstaden gör Tyresö till en mycket attraktiv kommun att bo i. Tyresö är härligt beläget, en och en halv mil sydost om Stockholm. Du kan läsa mer om Tyresö på kommunens webbplats www.tyreso.se
Här hittar du även vårt pressrum: http://www.tyreso.se/pressrum Vill du följa vad som sker i Tyresö kommun kan du anmäla dig och nyhetsbrev via e-post, gå in på http://www.tyreso.se/nyheter/Prenumerera-pa-nyheter/