Företagarna Stockholms län

Tyresös mest företagarvänliga politiker 2014 är Dick Bengtson (m)!

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 16:57 CEST

Under ett lunchmöte idag på Kumla Herrgård utsågs Tyresös mest företagarvänliga politiker 2014 av Företagarna Tyresö. Till grund för utnämnandet låg en enkät som genomförts av Företagarna.

Den 14 september är det val och vi vill få våra politiker på kommunnivå att fokusera på företagarfrågor i valrörelsen.  De ägarledda företagen i Tyresö står för 23 % av kommunens intäkter. Det betyder att småföretagaren och deras anställda är en av kommunens verkliga välfärdskapare.

”Företagarna har valt att dela ut pris till en politiker i majoritet och en i opposition i länets alla kommuner men då svarsunderlaget var begränsat från politiker i opposition i Tyresö valde vi att endast dela ut pris till en majoritetspolitiker idag” berättar Emma Tonnes, regionchef, Företagarna. 

”Dick har tillsammans med Alliansen bland annat skapat funktionen näringslivschef i kommunen för att skapa ännu bättre företagarklimat. Han ser även att snabbheten i tillståndsgivning är en högt prioriterad fråga vilket vi såg som mycket positivt! Att han själv driver företag gör att han även har en stor förståelse för företagarnas villkor och vardag” säger Emma Tonnes regionchef, Företagarna.

Under den efterföljande diskussionen diskuterades bland annat kommunens arbete med företagarfrågor och hur detta nu har intensifierats. Tyresö har kommit en bit på väg för att uppfylla de punkter som företagarna presenterade som nycklarna till ett väl fungerande företagarklimat. Alla var ense om att det var positivt att arbetet går framåt men att det fortfarande finns saker att göra.

För mer information, kontakta Emma Tonnes, Regionchef, 08-501 066 02


Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 10 000 företagare i Stockholms län inom många olika branscher, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning, förmåner och ett brett utbud av nätverk och event. Företagarna är medlemsägda, medlemsstyrda och partipolitiskt obundna. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande. Vårt mål är att Stockholms län ska bli Europas mest företagarvänliga region.