Enlight AB

Tyska datango köper Enlights Knowledge and Performance verksamhet

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 09:02 CET

Genom denna försäljning fokuserar Enlight sin verksamhet på Datakörkortet ( ECDL/ICDL) och Certification Management.

Enlight International AB (publ) och datango AG (privat) har tecknat en avsiktsförklaring för en transaktion som innebär att datango kommer att köpa Enlights Knowledge and Performance Solution (KPS) verksamhet. Transaktionen planeras att slutföras 31 mars, efter en due diligence process.

Bakgrundsinformation

Enlight är en global ledare inom lösningar för säkring av kunskap med en imponerande och växande lista av kunder både inom multinationella företag och offentlig förvaltning. Enlights KPS-lösningar har etablerat sig särskilt väl i USA, Benelux, Skandinavien och Storbritannien. Till följd av omfattande investeringar inom forskning och utveckling, har affärsområdet KPS inte nått lönsamhet.

Enlight anser, för att kunna kapitalisera sin globala marknadspotential och bibehålla sitt ledarskap inom ECDL/ICDL och Certification Management, att det är nödvändigt med en extra finansiering för att kunna utnyttja denna potential. Försäljningen av affärsområdet KPS till datango genererar finansiella resurser som kan möjliggöra detta.

datango är en ledande leverantör av teknologi inom eLearning marknaden, med en stark position i de tysktalande länderna; Tyskland, Österrike och Schweiz. datango har en ambitiös tillväxtstrategi och befinner sig i en god finansiell position. Vidare har ledande riskkapitalistföretag som Hasso Plattner Ventures och EXTOREL nyligen investerat ett flertal miljoner euro i företaget. Genom köpet av Enlights KPS-verksamhet blir datango en global aktör med mer än 500 kunder över hela världen och med kontor i Tyskland, USA, Storbritannien och Norge.

Förvärvet

Efter genomförd due diligence, kommer datango att förvärva alla aktier i Enlight AB, den operativa verksamheten som ägs av Enlight International AB (holdingbolag och listat för aktiehandel på First North). Som följd av detta tar datango över ägarskapet av Enlights hela KPS-verksamhet, inklusive teknologi, kunder och partnerskap, samt personal inom utveckling, försäljning, support och konsulting i USA, Storbritannien och Norge. Enlights KPS-lösning ger stöd till användare av IT system med just-in-time utbildning och har varit ett av Enlights tre affärsområden inom kunskapssäkring. Enlights KPS-verksamhet utgör ca. 50% av Enlights totala intäkter.

Transaktionen kommer att genomföras till ett värde som överensstämmer med det relativa marknadsvärdet av KPS-verksamheten i förhållande till det aktuella handelspriset för aktier i Enlight International AB, med hänsyn till intäkter och resultat för KPS-verksamheten i relation till och jämfört med de två verksamhetsområden som kommer att ligga kvar inom Enlight International AB.

Som en del av transaktionen kommer Enlight International AB (listat för aktiehandel på First North) att behålla fullt ägarskap och full kontroll av ECDL/ICDL och Certification Management affärsområdena, och kommer att fortsätta leverera marknadsledande lösningar inom dessa två områden. Intäkterna från datangos förvärv av KPS-verksamheten kommer att ge Enlight International AB en signifikant starkare finansiell position och bättre förutsättingar för fortsatta framgångar inom ECDL/ICDL och Certification Management.

Effekten för anställda, kunder, partners och aktieägare

Lars Ahlberg, Styrelseordförande i Enlight, säger: "Den här transaktionen ger fördelar för alla involverade parter; våra aktieägare, kunder, partners och anställda. I den nuvarande finansiella situationen är det uppenbart att kapital måste tillföras för att vi ska kunna fortsätta den tillväxtstrategi som ligger för de tre affärsområdena. Efter noggrann utvärdering av ett flertal alternativ, har styrelsen och ledningen kommit till slutsatsen att det bästa alternativet för Enlight är att fokusera på en mindre, men lönsam enhet. Försäljningen av KPS till datango ger också ett fokuserat företag med enastående geografisk närvaro och goda finansiella framtidsutsikter. Styrelsen och ledningen anser att denna transaktion tillgodoser intressen för aktieägare, anställda, kunder och partners."

Ahlberg fortsätter: "För våra aktieägare kommer transaktionen att ge ett fortsatt ägande i Enlight International, och för 2007 räknar vi med att nå lönsamhet för Enlight International, med undantag för omstruktureringskostnader, och att avsluta året med en solid finansiell position. För 2008 planerar vi med lönsamhet och ett positivt kassaflöde. Enlights alla ECDL/ICDL och certifierings kunder kommer fortsättningsvis att erhålla samma högkvalitativa lösningar och support från oss som de gör idag. Med ett tydligare produktfokus kan våra kunder se fram emot ett samarbete med en säker och lönsam affärspartner. På samma sätt kommer våra aktieägare och anställda att gynnas av den nya finansiella situationen och fördelen av att ha ett Enlight som har ett klart syfte och mål i att leverera världens bästa certifieringslösningar."

Framtidsutsikter för KPS och datango

Oswald P. Zimmermann, VD datango AG, kommenterar förvärvet: "datango är redan ett snabbt växande och lönsamt företag med ansenliga resurser. 2007 kommer att bli vårt genombrottsår på den internationella marknaden. Efter framgångarna på våra hemmamarknader i Tyskland, Österrike och Schweiz och efter det här förvärvet kommer vi att vara en av de globala ledarna och öka våra tillväxtplaner. Förvärvet av Enlights KPS-verksamhet ger en solid grund för vår fortsatta internationella expansion och ger en imponerande kundlista, en stark och kompetent organisation och en utomordentligt bra produktportfölj. Vi slår ihop två enastående verksamheter och skapar en organisation som har människor, resurser och teknologi för att bli enormt framgångsrik och konkurrenskraftig."

Enlights KPS-kunder och partners kommer att dra fördelar av en större och starkare leverantör med större resurser, ökad geografisk spridning och en utökad produktportfölj. Ytterligare en fördel för nuvarande och framtida KPS kunder och partners är att den nuvarande teknologin kommer att fortsätta att supporteras och utvecklas enligt villkoren i existerande underhållsavtal. datango kommer att sträva efter att integrera datangos och Enlights KPS teknologi för att kunna leverera bästa tänkbara produkter och lösningar till sina kunder.

För mer information, vänligen kontakta
Enlight:
Lars Ahlberg, Styrelseordförande, Enlight International AB (publ) Phone: +46 703 10 7210
Øyvind Lundgreen, CEO, Enlight International AB, Phone: +47 906 94 727

datango:
Oswald P. Zimmermann, CEO, datango AG. Phone: +49 (2131) 661 92 00
Jochen Wiechen, CTO, datango AG. Phone: +49 (30) 443 550

Om Enlight
Enlight är ledande inom globala lösningar för säkring av kunskap. Lösningarna låter kunder säkra att deras medarbetare, partners och kunder har den kunskap de behöver för att nå sina mål. Enlight har mer än 350 multinationella bolag som kunder och arbetar med alla delar av den offentliga sektorn. Vidare levererar tusentals skolor, utbildningsinstitutioner och testcenter över 1 miljon tester online varje år med hjälp av Enlight, och lösningarna används i över 70 länder i alla världsdelar. Bolaget bildades 1993 och är listat på First North. Enlight har kontor i USA, Storbritannien, Norge och Sverige.


Om datango
datango producerar mjukvarulösningar inom eLearning som hjälper organisationer att utbilda personal och kunder i vilket affärssystem som helst. Enligt en studie av META Group är datango en av de ledande leverantörerna av teknologi för eLearning marknaden. Sedan 1999 har datango hjälpt användare att snabbt och enkelt navigera genom mjukvaruapplikationer. datango har som målsättning att leverera avancerad teknologi och första klassens service till sina kunder för att de i sin tur framgångsrikt skall kunna utbilda sin personal.

Globala företag så som DaimlerChrysler, e.on, Schering och UBS använder redan datangos teknologi. Som en följd av dessa framgångar har ledande leverantörer så som Siemens Business Services, CSC Plönzke och Telekom Training inkluderat datango i sina produktportföljer.