Destination Uppsala AB

Tyska turister gillar Östra Mellansverige

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2014 08:25 CEST

En årsrapport framtagen för länen i Östra Mellansverige visar att det går bra för området. De kommersiella gästnätterna har ökat med 3,8 % sedan 2010. Tyskarna med på topp tre-listan över utländska turister.

- Det är tydligt att de olika strategierna i varje län att jobba mot vissa målgrupper slår igenom i besöksstatistiken, säger Toni Eriksson, utvecklingsledare på Regionförbundet i Örebro.

Resultaten från den årsrapport som Regionalt forum för turismanalys* tagit fram för länen i Östra Mellansverige visar att det går bra för området. Jämfört med år 2010 har de kommersiella gästnätterna i Östra Mellansverige ökat med 3,8 % år 2013, vilket är ett par procent bättre än resultatet för hela riket på 2,6 %.

Norrmännen gillar Örebro län bäst, drygt 39 % av de utländska turisterna i länet har Norge som hemland. I Södermanland är nästan en tredjedel av de utländska turisterna från Tyskland, men även de tre andra länen i Östra Mellansverige är tyskarna med på topp tre-listan över utländska turister.

- Benchmarking är centralt i besöksnäringen. Det här samarbetet är ett viktigt verktyg för oss i Östra Mellansverige och vi ser redan nu att det finns fler områden inom turismen där vi kan samarbeta över länsgränserna för att vinna konkurrensfördelar, säger Cecilia Österlind, Regional Destinationsutvecklare på Visit Uppland.

Andra skillnader mellan länen är fördelningen mellan privat- och affärsresenärer. Här är skillnaden störst vad gäller Örebro och Södermanlands län. I Örebro län kategoriserades 73 % av rummen på hotell 2013 som sålda affärs- eller konferensgäster. I Södermanland var motsvarande siffra för 2013, 57 %.

För mer information, kontakta gärna: 

Cecilia Österlind, Regional Destinationsutvecklare, Visit Uppland
018-18 21 13, 0761 18 21 10, cecilia.osterlind@regionuppsala.se

Annette Öqvist, projektledare, Destination Uppsala
018-727 48 06, annette.oqvist@destinationuppsala.se

*Regionalt forum för turismanalys är ett samarbete mellan de regionala turismorganisationerna i Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro län. Samarbetet drog igång i januari 2014 och syftet är att skapa ett gemensamt nätverk för att lyfta och utveckla turismstatistikfrågor i de medverkande länen.


Destination Uppsala har som huvuduppgift är att sälja och marknadsföra destinationen Uppsala. Bolaget ska vara en drivande aktör för att utveckla Uppsala som besöksmål; öka antalet besökare och skapa ökad affärsnytta för den lokala besöksnäringen.

Bland annat ansvarar bolaget för projektet Varumärke Uppsala, driver stadens Turistbyrå, projektleder kommunens större evenemang och samarbetar med den lokala näringen för att utveckla mötesindustrin via partnerskapet Uppsala Convention Bureau.