Touffie

Tyskland: Ny varning för gifter i leksaker

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 10:15 CET

Touffie, 2009/12/11


Det tyska federala institutet för riskbedömning (BfR) varnar för att barns leksaker innehåller alltför många cancerframkallande ämnen som inte regleras på rätt sätt av EU.

Bara två veckor efter den franska rapporten om förekomsten av farliga kemikalier i leksaker i Frankrike, är nu samma fråga på tapeten i Tyskland. Måndagen den 7 december, rapporterade flera framstående tyska medier att mängden farliga ämnen som finns i barnens leksaker långt överskrider tillåtna kemikalienivåer, ofta med faktorer på flera hundra gånger gränsvärdet. BfR kopplar detta till det ökande antalet cancerfall hos barn. BfR har publicerat en rapport om PAH (polycykliska aromatiska kolväten) i leksaker och kräver omedelbara åtgärder.

Det BfR har redan tidigare krävt strängare riktlinjer för kemikalier i leksaker. Organisationen anser också att EUs nya leksaksdirektiv är otillräckligt. EU har där inga regler för tillåtna halter av PAH, som har kopplats till cancer. Enligt BfR, misstänks PAH ligga bakom förändringar i genotyper, vilket kan orsaka cancer och påverkar reproduktion.

EUs regler säger att särskilt farliga och ofta använda kemiska föreningar endast får förekomma i koncentrationer på upp till 100 milligram per kilo. D.v.s. enligt BfRs studie, om man beaktar detta gränsvärde så får barn i sig lika mycket som det som motsvarar 40 cigaretter per dag, efter bara en timmes kontakt med produkter som innehåller PAH (!!).

EUs leksaksdirektiv, antaget för bara ett år sedan, är alltså inte tillräckligt långtgående. Deutsche Welle rapporterar att den tyska federala ministern för konsumentskydd, Ilse Aigner (CSU), vid en intervju i morgontidningen ARD den 8 december, krävde en anpassning av de europeiska gränsvärdena. Men talesmannen för EU-kommissionären för näringsliv och industri, Günter Verheugen, säger att det är oklart om förbättringar i det nya leksaksdirektivet är möjligt innan det träder i kraft 2011.

I den senaste Ökotest-rapporten om leksaker visar att de leksaker som säljs i Tyskland inte har förbättrats, vilket innebär att de överlag fortfarande innehåller många farliga ingredienser/kemikalier.

Enligt det tyska institutet för säkerhetscertifiering, TÜV, är många av de leksaker som innehåller carcinogener från Kina, men därmed inte sagt att alla leksaker därifrån är potentiellt skadliga. Organisationen rekommenderar dock att man undviker leksaker med en stark karaktäristisk lukt (ny-plast-lukt) och väljer leksaker med Geprüfte Sicherheit symbolen (en stor "GS"-logga) vilket innebär en bättre säkerhetsgaranti.


Källor:

www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,665725,00.html

www.bfr.bund.de/cd/template/index_en

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4994432,00.html

http://www.oekotest.de/cgi/index.cgi?artnr=94141;bernr=07;co=;suche=Spielzeug
www.tuv.com/de/en/testing_of_toys.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.touffie.se/se/

http://touffiespeaksgreen.blogspot.com/