Naturvårdsverket

Tyskland planerar vindkraftsanläggning

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2003 12:37 CEST

Företaget AWE Arkona-Windpark- Südost GmbH i Stralsund planerar att bygga en vindkraftspark kallad Arkona Becken Südost. Den föreslås lokaliserad i den tyska ekonomiska zonen 34 kilometer nordost om Rügen och sydväst om Bornholm. Anläggningen gäller en utbyggnad med 80 vindkraftverk med en effekt av cirka 5 MW vardera.

Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning lämnades i juni 2003 in till Bundesamt für Seeschifffarth und Hydrographie, som bereder ärendet. Sverige har fått del av ansökan och beretts möjlighet att lämna synpunkter senast 17 oktober 2003. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet i Sverige för att ta emot och förmedla information om verksamheter, som kan ha gränsöverskridande miljöpåverkan. Naturvårdsverket har i detta ärende fått handlingarna från Tyskland och remitterat det till några berörda svenska myndigheter och organisationer. På detta sätt görs informationen också tillgänglig för en bredare krets.

Allmänhet får tillfälle att ta del av och lämna yttranden över underlaget. Yttranden kan sändas antingen på svenska, tyska eller engelska till: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie Bernhard-Nocht-Str 78 DE-20359 Hamburg Tyskland Mer information och nedladdning av dokument finns på www.naturvardsverket.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Inger Brinkman, handläggare enheten för markanvändning och vattenverksamhet,

08-6981358, inger.brinkman@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, pressansvarig, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 550.