Sectra AB

Tysklands första center för mammografiscreening beställer Sectra MicroDose Mammography

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 11:51 CEST

Ett nystartat tyskt center för mammografiscreening, Mammographie Zentrum Münster, har beställt Sectras digitala mammografisystem Sectra MicroDose Mammography. Centret är ett av Tysklands första screeningcenter för mammografi.

Tidig upptäckt av bröstcancer räddar liv och Mammographie Zentrum Münster satsar på säker och avancerad hälsovård för kvinnor. Centret håller också utbildning för radiologer i regionen Nord Rhein Westfahlen. Med hjälp av Sectras digitala mammografisystem kan radiologerna vid Mammographie Zentrum Münster utföra en kostnadseffektiv och säker granskning av mammografibilder utan att äventyra bildkvalitet eller patientsekretess.

- Vi valde Sectra MicroDose Mammography eftersom vi föväntar oss en mycket hög bildkvalitet och låg stråldos från detta framtidsinriktade system, säger Professor W.L. Heindl, chef för institutet för klinisk radiologi vid universitetssjukhuset i Münster. Systemet ger den lägsta stråldosen på marknaden, vilket gör att vi undviker att utsätta kvinnorna för högre stråldos än nödvändigt, tillägger han.

I Tyskland pågår övergången till digital mammografi för fullt. Användningen av digital mammografi stöds av en nyligen publicerad amerikansk studie* som visar att digitala mammografisystem är bättre än filmbaserade system när det gäller att upptäcka bröstcancer hos vissa grupper av kvinnor.

- Denna beställning bekräftar att vårt mammografisystem uppfyller de höga krav som ställs av framstående kunder på den tyska marknaden. Vi är övertygade om att vårt system kommer att främja utvecklingen av digital mammografiscreening i Tyskland och att systemet har fördelar både för användarna och kvinnorna, säger Andreas Keizers, VD för Sectra i Tyskland.

Om Sectra MicroDose Mammography
Sectra har utvecklat ett digitalt mammografisystem, Sectra MicroDose Mammography, som bidrar till att förbättra kvinnors hälsa. Sectra MicroDose Mammography är ett användarvänligt system som stödjer hela arbetsflödet från undersökning till dokumenterad diagnos. I kombination med lägsta stråldosen på marknaden och god ergonomi bidrar detta till att kvinnorna får en säker, snabb och stressfri undersökning. Sectras mammografisystem används av kunder i Sverige, Tyskland, Irland och Storbritannien. I USA pågår en utvärdering av systemet hos FDA (Food and Drug Administration), vars godkännande kommer att öppna för försäljning i USA.

* Studien som hänvisas till är “The Digital Mammographic Imaging Screening Trial”, utförd av the American College of Radiology Imaging Network. För ytterligare information se www.acrin.org/6652_protocol.html.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 013 - 23 52 27
eller
Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013 - 23 52 09

Om Sectra Imtec
Sectra, utsett till ”Medical Imaging Company of the Year 2004” av Frost & Sullivan, är ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder, PACS. Över 700 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 35 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Sectras verksamhet
Sectra grundades 1978 och bedriver sedan mitten av 80-talet framgångsrik utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom expansiva nischer. Verksamheten omfattar produkter inom medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem.

Sectras huvudkontor ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Sectra har kontor i åtta länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2004/2005 till 456 Mkr. Sectra är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan 1999. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se.