Jeeves Information Systems AB

Tyskt genombrott för Jeeves

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 08:57 CET

(JEEV) Jeeves Information Systems kan idag informera att man gjort ett viktigt genombrott på den tyska marknaden. Thomas Beton, tyskt dotterbolag till betongtillverkaren Thomas Concrete Group, väljer att byta ut sitt befintliga affärssystem mot Jeeves Enterprise. Affären genomfördes i samarbete mellan två av Jeeves Information Systems partners, Omnilog i Sverige samt eQstend i Tyskland. Det totala ordervärdet uppgår initialt till 3,5 miljoner kronor.

- Thomas Beton blir en viktig referenskund för oss på den tyska marknaden, säger Lars Dahlberg, Sales & Marketing Director för Jeeves Information Systems.

Thomas Concrete Group har verksamhet i Sverige, Tyskland och Polen. Bolaget tillverkar över 4 miljoner kubikmeter betong årligen. Verksamheten i Sverige bedrivs genom helägda dotterbolaget Färdig Betong AB, som är Sveriges största betongleverantör. Jeeves Enterprise har stött Färdig Betongs affärskritiska processer sedan 1999, en lösning som i sin tur har legat som grund för den industrilösning för betong- och konstruktionsindustrin som finns för Jeeves Enterprise. Nu väljer Thomas Concrete Group att även implementera Jeeves Enterprise för sin tyska verksamhet, Thomas Beton.

- Kombinationen av standardlösningar och den inneboende flexibiliteten i Jeeves Enterprise medför att vi får en helhetslösning för våra industrispecifika behov. Dessutom kommer vi nu att kunna samverka mellan den tyska och svenska verksamheten genom affärssystemet. Detta ligger i linje med våra ambitioner att knyta tätare band mellan våra geografiskt spridda verksamheter, och på så sätt få bättre styrning och resursutnyttjande, säger Lars Wiking, CIO vid Thomas Concrete Group.

Affären är ett samarbete mellan två Jeeves partners, svenska Omnilog och tyska eQstend. Omnilog, som sedan tidigare har arbetat med Färdig Betong och betong- och konstruktionsindustrin, har överfört sina erfarenheter till eQstend, som blir den partner som kommer att implementera Jeeves Enterprise hos Thomas Beton. Det totala ordervärdet uppgår till 3,5 miljoner kronor och innefattar bland annat funktioner för Ekonomi, Produktion, Lagerhantering, Distribution.

- Samverkan mellan olika partners är viktigt. På så vis sprids kunskap snabbt och vi får en kvalitetshöjning gentemot kunderna. Tack vare Omnilogs erfarenheter kommer vi på eQstend snabbare upp på banan, vilket inte bara innebär att Thomas Beton får en kvalitetssäkrad implementation utan framförallt att vi rustas för framtida projekt, säger Oliver Schlüter, affärsutvecklare vid eQstend.

Jeeves Information Systems ser affären med Thomas Beton som ett genombrott på den tyska marknaden. Detta trots att man har varit aktiv i Tyskland sedan 1998 och därmed har en rad tyska kunder.

- I Sverige har vi visat att Jeeves Enterprise är systemet för medelstora tillverkande företag. Att Thomas Beton väljer Jeeves Enterprise är ett bevis på att vi med en stark produkt och ett kompetent partnernätverk på allvar konkurrerar om de medelstora företagen även internationellt. säger Lars Dahlberg vid Jeeves Information Systems.


Fakta om Jeeves Information Systems

Jeeves Information Systems AB utvecklar affärssystem för företag inom tillverkning, handel, service- och tjänstesektorerna. Företaget är fokuserat på produktutveckling medan försäljning sker genom dotterbolag, partners och återförsäljare. Koncernen samarbetar med bortåt 70 partners globalt och i Sverige finns partners representerade på ett tjugotal orter. Företagets huvudprodukter är Jeeves Enterprise och Garp, som sammantaget finns installerade på mer än 3 700 företag. Den nuvarande verksamheten startade 1992 och sedan 1999 är företaget noterat på Stockholms Fondbörs O-lista.