Sectra AB

Tyskt universitet beställer Sectras visualiseringsbord till medicinsk utbildning

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 08:52 CEST

Philipps-Universität Marburg i Tyskland har investerat i Sectras visualiseringsbord. I och med det blir Marburg det första tyska universitetet som använder Sectras visualiseringsbord för att förbättra sin medicinska utbildning.

Visualiseringsbordet på Marburguniversitetet ska användas av studenter i anatomikurser som ett komplement till dissektionsövningar. Visualiseringsbordet kommer också att användas för att utveckla universitetets kursutbud inom anatomi och patologi. Människor skiljer sig lika mycket åt på insidan som på utsidan. En stor fördel med visualiseringsbordet är att studenterna får studera anatomiska variationer hos många olika individer.

– Första gången jag såg visualiseringsbordet på Center for Medical Image Science and Visualization i Linköping insåg jag att vi skulle kunna förbättra vår anatomiundervisning med denna innovativa produkt. Virtuell dissektion ger studenterna viktiga teoretiska och praktiska insikter och de kommer på så sätt att vara mycket bättre förberedda när det blir dags för deras första riktiga obduktion, säger professor Weihe.

Sectras visualiseringsbord, Sectra Visualization Table, är en stor pekskärm med ett bildvisningsprogram som gör det möjligt att interagera med tredimensionella bilder av människokroppen. 3D-bilderna tas med moderna datortomografi- eller magnetresonanskameror. Studenterna kan enkelt zooma in, rotera eller skära i den visualiserade kroppen utan att använda skalpell eller förstöra kroppen. Detta betyder att samma bilder kan användas om och om igen, samt att studenterna exempelvis kan studera olika sjukdomars inverkan på anatomi på ett sätt som inte tidigare varit möjligt i undervisningen. Möjligheten att interagera med virtuella kroppar ger en ökad förståelse för kroppens anatomi och funktioner, vilket i sin tur bidrar till bättre utbildad medicinsk personal och därmed på sikt ökad effektivitet och säkerhet i vården.

En unik funktion hos visualiseringsbordet är att varje universitet kan hämta och skapa egna undervisningsbilder från den egna kliniska verksamheten utöver den samling förinstallerade 3D-bilder som följer med bordet. Marburg-universitetet har för avsikt att på sikt skapa en omfattande samling av medicinska fall med hjälp av denna funktion.

Sectras visualiseringsbord används idag bland annat i undervisningen vid Göteborgs och Linköpings universitet.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 0705 23 52 27
Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013 - 23 52 09
Pressrum: http://www.sectra.com/medical/press
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems

Om Sectra
Sectra utvecklar och säljer IT-system och tjänster för röntgen-, mammografi- och ortopedkliniker. Över 1 400 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 55 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Sectra grundades 1978. Koncernens verksamhet omfattar nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunika­tionssystem. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partner produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2011/2012 till 823 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.com