Svenska Diabetesförbundet

Tyst efter utredning om vårdbidragets utformning

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2011 16:59 CEST

Idag skickar Svenska Diabetesförbundet ett öppet brev till Socialdepartementet och barn- och äldreminister Maria Larsson i frågan om förnyelse av vårdbidragets regelverk. En fråga som det till synes är tyst om trots att det nu har gått sex år sedan frågan initierades i och med proposition 2005/06:159 och fyra år sedan den rapport som beställdes blev klar.

Varje dag drabbas barn med diabetes och deras föräldrar av dagens omoderna utformning av vårdbidraget. Familjer drabbas av den dåliga anpassningen till arbetslivet, den oklara gränsdragningen till tillfällig föräldrapenning och den otydliga kopplingen till det faktiska inkomstbortfallet. Att det dessutom råder skillnader i bedömningarna beroende på var man bor i landet, som en rapport från Diabetesförbundet visar på, kan heller inte vara accepterbart. 

Handikappförbunden tog 2010 kontakt med Socialdepartementet för att höra vad som händer med den beställda rapporten och den aktuella frågan. Socialdepartementet svarade att rapporten bereds inom regeringskansliet och att det därutöver inte fanns något att säga. Nu har det gått ytterligare ett år och det är samma tystnad som råder.

Med det öppna brevet vill Diabetesförbundet få svar på vad som görs i frågan, när frågan är färdigutredd och när nödvändiga förändringar av vårdbidragets regelverk kan vara genomförda.

Frågan om vårdbidragets utformning är inte bara aktuell för föräldrar till barn med diabetes utan berör också flertalet andra föräldragrupper till barn med andra kroniska sjukdomar eller funktionshinder. Därför är det av största vikt att frågan prioriteras så att en anpassning och modernisering av vårdbidraget kan komma till stånd.

Läs det öppna brevet här

 

Läs mer:

I följande länkar finns de rapporter som Diabetesförbundet hänvisar till i det öppna brevet samt ytterligare information om vårdbidraget.

Försäkringskassans rapport: Kunskapsöversikt handikappersättning och vårdbidrag.

Diabetesförbunders rapport: Genomgång av försäkringskassans beslut av vårdbidrag till barn med diabetes.

ISF:s rapport: Handläggningsstöd för handikappersättning och vårdbidrag.

Läs mer om vårdbidrag

Svenska Diabetesförbundet är en rikstäckande intresseorganisation för personer med diabetes, anhöriga och vårdpersonal. Tillsammans arbetar vi för att minimera konsekvenserna av diabetes.  Vi arbetar med att erbjuda möjligheter till möten, samhällspåverkan samt informations- och kunskapsspridning för att förbättra livsvillkoren för människor med diabetes och deras närstående.