Spårvagnar i Skåne

"Tyst och snygg och kan ta mycket folk" Opinionsläget för spårvagnarna analyserat

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2013 06:53 CET

Det finns ett fortsatt stort engagemang kring planerna på spårvagnar i Lund, Malmö och Helsingborg, Det visar höstens opinionsmätning som är den andra i ordningen. 2 000 personer har svarat på frågor om kännedom och attityd. Malmö-bor och Helsingborgare är mest positiva, där 6 av 10 uppger att de är ganska eller mycket positiva, i Lund är det varannan tillfrågad.

Det är ett stort material som tagits fram och mycket bearbetning återstår att göra, men några resultat är tydliga:
Kännedomen om planerna är hög, 82% uppger vet att det planeras för spårvagnar. Högst är kännedomen i Lund med 90%  (samma resultat som 2012.) Nio av tio kan tänka sig att resa med spårvagnarna när det blir aktuellt. Högsta andelen i Malmö och Helsingborg på 92% i Lund 88%

Tummen upp - tummen ner?
Andelen mycket eller ganska positiva till spårvagnsplanerna, har minskat från 3,8 till 3,5 på den 5-gradiga skalan generellt. I Lund har gruppen gått från 55% 2012 till 48% i årets mätning.
När det gäller de som är negativa till planerna i Lund ser vi en ökning från 16 till 26%  (ganska eller mycket negativa) Andelen längst ut på skalan "mycket negativa" i Lund har dock legat ganska konstant, 12% förra året och 14% i höstens mätning.

Varför spårvagn?
Anledningarna till spårvagnsplanerna uppges vara framförallt Bättre miljö och Kapacitet. "Attraktivare städer" är den orsak som ökat mest.

Hur får du information?
Att läsa tidningen är fortsatt en viktig källa till information, men traditionella medier som tidning på papper och tv minskar som kanaler. Tidning på papper går från 81% 2012 till 73% och tv från 26% till 17% I den yngre gruppen (16 till 30 år) uppger 55% att de informerar sig genom tidning på papper, hälften väljer webben. (det är möjligt att välja flera alternativ)

Vad vill du veta?
Information om linjedragningen och var spårvagnen ska gå är intressant, 41% väljer detta alternativ, men frågan om Finansieringen har ökat mellan mätningarna, från 27 till 35%.

Undersökningen har genomförts av Ardeo, på uppdrag av Spårvagnar i Skåne. En tredje mätning är planerad att genomföras hösten 2014. Målgruppen utgörs av ett urval av invånare med telefon i Malmö stad, Lunds kommun och Helsingborgs stad, som är mellan 16 och 74 år. Urvalet är slumpmässigt bland alla som har telefon. 

Allt material finns tillgängligt i nyhetsrummet Spårvagnar i SkåneSpårvagnar i Skåne är ett gränslöst samarbete mellan Lund, Malmö, Helsingborg och Region Skåne. Tillsammans arbetar vi för en smart kollektivtrafik i städerna – där människan står i centrum. Genom att investera i spårväg där det behövs, kan vi skapa förutsättningar för grön stadsutveckling, social integration och hållbar tillväxt i hela Skåne.