Svenska kyrkan

Tystnadsplikten förstärks i Svenska kyrkan

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 14:50 CEST

Tystnadsplikten är central för präster och diakoner i Svenska kyrkan. Därför ska den som vigs till präst eller diakon ge ett löfte om det bland andra vigningslöften. Det föreslås i en färsk utredning om tystnadsplikten i Svenska kyrkan.

-  Tystnadsplikten innebär att det i kyrkan finns ett skyddat rum dit människor kan gå och tala med en präst eller diakon i förtroende. Kyrkans tystnadsplikt är på flera sätt välkänd och respekterad i samhället och måste därför värnas, säger biskop Esbjörn Hagberg som har lett utredningen om tystnadsplikten i Svenska kyrkan.

För att betona tystnadspliktens centrala roll föreslår utredningen Ett skyddat rum – tystnadsplikt i Svenska kyrkan, att tystnadsplikten uttryckligen ska nämnas bland vigningslöftena för präst och diakon. Utredningen diskuterar dessutom hur tystnadsplikten ska tillämpas i olika sammanhang, till exempel inom sjukhuskyrkan och vid användning av e-post och Internet.

I utredningen föreslås vidare att den som i kyrkans verksamhet får kännedom om något som gör att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd ska vara skyldig att anmäla detta. Utredningen betonar däremot att tystnadsplikten för präster i Svenska kyrkan är absolut. Det innebär att prästen inte får avslöja något som framkommit vid bikt eller enskild själavård.

Kyrkostyrelsen tillsatte i april 2008 en utredning om tystnadsplikten i Svenska kyrkan. Utredningen fick i uppdrag att i ett brett perspektiv analysera prästers och diakoners tystnadsplikt med utgångspunkt i kyrkoordningen (Svenska kyrkans regelverk) och den praktiska verkligheten. Utredningen ska senare gå på remiss och ska behandlas av Kyrkomötet år 2011.

Utredningen finns på http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=644886

Biskop Esbjörn Hagberg nås via sin pressekreterare Torgny Linden 070-892 44 15

Utredningens sekreterare teol.dr. Stina Fallberg Sundmark, nås på telefon 018-471 21 91

Kristiina Ruuti, pressekreterare, 018-16 96 06, 070-576 3998. Pressjour 018-16 94 75.