Miljöpartiet Stockholms stad

Tyvärr fortsätter ”Tegelbackseländet” för Stockholms cyklister

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 07:30 CET

Det finns stora framkomlighets- och säkerhetsproblem för cyklister och gående i Stockholm. På Trafiknämndens möte i veckan (2011-02-17) beslutas om en mindre ombyggnad av cykel- och gångbanan vid Tegelbacken i centrala Stockholm. Beslutet innehåller en breddning av cykelbanan på sträckan Stadshusbron till Vasabron samt mindre åtgärder på räcken och belysning.

- Den moderatledda majoriteten skriver i sin budget för 2011 att Stockholm stad ska konkurrera med Köpenhamn som cykelstad. Miljöpartiet delar den målbilden. Cykelvägarna i Stockholm är så eftersatta att situationen kräver kraftiga investeringar. Utifrån de omfattande behoven är förbättringarna vid Tegelbacken blott en droppe i havet, säger Emilia Hagberg, vice ordförande i Trafik- och renhållningsnämnden samt gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad.

- Den moderatledda majoriteten väljer samtidigt att skjuta helt nödvändiga förbättringar på framtiden, i väntan på att Västra city och Slussen ska vara klart. Det är orimligt att Stockholms cyklister tvingas vänta så länge, säger Emilia Hagberg (MP).

- Säkerhets- och framkomlighetsförbättringarna vid Tegelbacken är ett helt nödvändiga. Tyvärr är de endast ett litet steg på vägen som inte löser eländet. Bland annat behövs ytterligare en östlig överfart för cykel från Vasabron till Vasagatan, optimerade trafiksignaler samt en tydligare uppdelning av ytorna mellan cyklister och gående, säger Emilia Hagberg (MP).