U&We

U&W [you&we] tecknar avtal med Higabgruppen om klimatkompensation.

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 10:21 CEST

U&W [you&we] tecknar avtal med Higabgruppen om klimatkompensation.
Higabgruppen, ett fastighetsbolag inom Göteborgs Stad, har genom en medveten miljöpolicy tagit fram en plan för att successivt minska sina emissioner av koldioxid från sin verksamhet. För att omgående få effekt av sitt klimatarbete har Higabgruppen beslutat att klimatkompensera alla sina emissioner. Totalt rör det sig om drygt 5.500 ton koldioxid. Den största utsläppskällan är uppvärmning av fastigheterna. Tanken är att kompensationen ska minska år från år i takt med att energibesparing och övergång till förnybar energi ger effekt.

Genom U&W [you&we]'s initiativ ZeroMission kommer Higabgruppen att satsa i ett projekt för framställning av biogas i Karnataka i Indien. Projektet ger utöver kompensation också ekologiska och sociala effekter, bl.a. jobb åt 650 personer i närområdet. Projektet har CDM status med Gold Standard certifiering, för övrigt det första i världen med den certifieringen. Projektet valideras av DNV, Det Norske Veritas.

Higabgruppen har ett fastighetsbestånd av omkring 300 byggnader med en yta på ca 600 000 m2. Bl.a. ingår Gamla Ullevi, Konserthuset, Stadsteatern, Hagabadet, Stora Saluhallen och Biotech Center.


För ytterligare information:
Göran Wiklund, U&W [you&we], 08-34 65 65 eller 0707-682059
www.uwab.se

Mattias Adolfsson, Higabgruppen, 031-368 53 20
Energi-, miljö- och säkerhetsansvarig
www.higabgruppen.se

U&W [you&we] är ett konsultföretag som anser att det inte finns en motsats mellan ett gott ekonomiskt resultat och att bedriva en ansvarsfull affärsverksamhet. Det gäller bara att hitta fram till hur man gör. U&W [you&we] är ett av de ledande företagen när det gäller att erbjuda klimattjänster och kompensation.