U&We

U&We tecknar samarbetsavtal med Worldfavor

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 13:34 CET

U&We har tecknat ett samarbetsavtal med Worldfavor för att erbjuda företag ett enkelt sätt att redovisa sitt hållbarhetsarbete enligt ISO 26000.

Det svenska företaget Worldfavor har utvecklat ett webbaserat verktyg Digital Sustainability Management System (DSMS) som förenklar redovisning enligt ISO 26000. U&We, som är ett ledande konsultföretag inom hållbarhetsområdet, blir nu partner med Worldfavor när det gäller att introducera DSMS till företag som önskar att mäta och redovisa sitt sociala ansvarstagande. Verktyget är uppbyggt för att göra självskattningar enligt ISO 26000 och att identifiera de områden som behöver utvecklas. Det har skett genom ett samarbete med SIS, Swedish Standards Institute.

Genom att verktyget är webbaserat kan olika personer inom en organisation bidra med uppgifter, vilket sprider ansvaret för arbetet”, säger Andreas Liljendahl, en av grundarna av Worldfavor.

Vi har länge velat erbjuda våra kunder ett enkelt arbetssätt när det gäller den relativt komplexa redovisningen enlig ISO 26000 och genom samarbetet med Worldfavor har vi funnit det”, säger Johan Solberg, konsult hos U&We.

DSMS är ett digitalt verktyg för företag att kartlägga sitt hållbarhetsarbete. Det erbjuder också andra möjligheter, till exempel att interaktivt arbeta med sina intressenter. Kunder och leverantörer kan exempelvis redovisa sina utsläpp av växthusgaser för att man på så vis ska få en bild av sin egen indirekta klimatpåverkan. Investerare och banker kan använda verktyget för att analysera klimatpåverkan i sina fonder och aktieportföljer.

Ett verktyg som på ett enkelt sätt mäter upp klimatpåverkan från värdekedjan kommer många företag att uppskatta”, säger Göran Wiklund, partner i U&We

För ytterligare information

Johan Solberg, U&We, 08-34 65 65, johan.solberg@uandwe.se

Göran Wiklund, U&We, 08-34 65 65, goran.wiklund@uandwe.se

Andreas Liljendahl, Worldfavor, 076-77 555 33, andreas@worldfavor.com


Worldfavor skapar digital kommunikation för en mer hållbar framtid. Worldfavor Digital Sustainability Management System är ett noga framarbetat digitalt verktyg som möjliggör för företag och organisationer att enkelt kartlägga sitt hållbarhetsarbete och skapa digitala och interaktiva hållbarhetsredovisningar. Det är ett nytt sätt för företag och organisationer att kartlägga sitt ansvar och kommunicera med sina intressenter kring hur man arbetar för en mer hållbar utveckling. Ledorden är öppenhet, kontinuitet och interaktivitet. Verktygets koppling till ISO 26000 är ett samarbete med SIS, Swedish Standards Institute.      

www.worldfavor.com

U&We är en ledande hållbarhetsbyrå med över femton år på nacken som bistår företag att göra goda affärer. Vi kallar oss ”Catalyst for God Business” och vår ambition är att förena god lönsamhet med socialt ansvar och miljöhänsyn. Med en bred kompetens inom hållbarhet och spetskompetens inom miljö och klimat siktar vi alltid högt i vårt arbete med hållbarhetsdriven affärsutveckling. Vi drivs av att se våra samarbetspartners öka sin konkurrenskraft och sina affärsmöjligheter och samtidigt vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Många av våra kunder ligger steget före och blir förebilder för kollegor i sin bransch. Genom Worldfavor DSMS vässar vi vår service ytterligare.

www.uandwe.se