Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (VKG)

UBS Global Asset Management och Swedbank Robur blir storägare i Värmekyl Grossisten AB (publ.) (”VKG”)

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 11:41 CET

UBS Global Asset Management, baserat i Zurich, och Swedbank Robur, baserat i Stockholm, har förvärvat totalt 2 500 000 aktier i Värmekyl Grossisten AB (publ.), (”VKG”).

Säljare av dessa aktier är grundarna av VKG (1 950 000 aktier) samt styrelseledamöter i VKG och ledningen i ett av VKG under år 2006 förvärvat bolag (550 000 aktier).

Verkställande direktören Hagge Rilegård har i samband med denna försäljning sålt 750 000 aktier i VKG och har därmed ett innehav om 1 650 000 aktier kvar.

Hagge Rilegård säger ”av skattetekniska skäl – jag och mina grundarkollegor ägde 1 800 000 aktier i ett av oss tre gemensamägt bolag – väljer vi att sälja aktier vid denna tidpunkt. Jag säljer således 8,33 % av mitt privata innehav och ser långsiktigt på mina kvarstående 1 650 000 aktier i VKG. Det har visat sig att vår grundläggande analys av branschen och kundernas behov var riktig och verkställandet av vår affärsidé går enligt plan. Jag är stolt över vad vi åstadkommit hittills och ser fram emot att fortsätta leda VKG i den förändring av energisparbranschen vi driver fram,” avslutar Rilegård.
För ytterligare information kontakta:
Hagge Rilegård, VD i Värmekyl Grossisten AB (publ.) Tel: +46 (0)70 554 0001

Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ) är ett svenskt företag verksamt inom försäljning, installation och service av energisparprodukter. Bolaget har ett omfattande produktsortiment och marknadsför produkter från en rad olika leverantörer och tillverkare. VKG grundades 2003. Med rikstäckande marknadsföring och ett nätverk av egna återförsäljare och installationsbolag, samt en kedja anslutna VKG Centers, är VKG en helhetsleverantör av värme- och kylprodukter för inomhusklimat till såväl konsument- som företagskunder. VKGs aktie är ansluten till First North (f.d. Nya Marknaden) sedan den 1 mars 2006. Mer information finner du på www.vkg.se