UCS Industrial IT AB

UCS INDUSTRIAL IT AB INLEDER SAMARBETE MED PHARMACOLOG

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2016 10:49 CET

Samarbetet påbörjades redan under 2015 genom tillverkning och leveranser av delsystem av dagens DrugLog®. Detta innebär att UCS Industrial IT AB hjälper Pharmacolog att täcka försörjningen av kompletta instrument både internt och externt under de närmsta två åren. UCS Industrial IT AB:s målsättning är att leda processutvecklingen mot en storskalig framtida produktion och kortare ledtider för prototypbyggnationen.

Jesper Bergström, VD UCS Industrial IT AB säger, ”Pharmacolog är ett mycket intressant företag med stor samlad erfarenhet och kompetens. Vi har haft ett mycket gott samarbete under en längre tid, om än i mindre skala. DrugLog® som produkt passar väl in i vår produktportfölj och vi ser mycket fram emot att få vara en del av denna resa som Pharmacolog nu står i begrepp att göra. UCS Industrial IT AB och Pharmacolog har tidigare haft ett mindre samarbete, men tack vare goda relationer har det fördjupats.”

Hans Dahlin, VD för Pharmacolog säger, ”Samverkan mellan UCS Industrial IT AB formaliserades under Augusti 2015, och har utvecklats över förväntan. UCS Industrial IT AB har hög teknisk kunskap gällande design och produktion av mycket speciella tekniska produktlösningar. Bolagets förmåga att förstå och lyssna till kundens behov gör, att vi kan leverera en mycket stabil och attraktiv produkt till marknaden. Det gör att vi känner trygghet inför en ökad efterfrågan.”

Att utveckla produkter som når upp till och överträffar de högt uppsatta kraven som finns för medicinskt utrustning är inte alltid lätt. Marknaden är tuff och det gäller att inte förbise någon detalj. Samtidigt ska produkterna vara användar-vänliga och patientnära. Samarbetet har gjort att Pharmacolog och UCS Industrial IT tillsammans lyckats få fram en bra produkt som har stor potential att ta marknadsandelar. ”Det som var avgörande för oss i valet av tillverkare var att UCS Industrial IT AB har en förmåga att ständigt sänka kostnader och hålla överenskomna tidsramar. Detta tillsammans med att UCS Industrial IT AB kan bygga små serier av skräddarsydda instrument med världsledande dator- och optikkomponenter gjorde att UCS Industrial IT AB blev det självklara valet för oss.”

Om UCS Industrial IT AB

UCS Industrial är hårdvaruexperten som tillgodoser kundernas önskemål på två vis. Antingen genom specialbyggda, avancerade, kundanpassade och revisionsbeständiga system för industrisektorn eller genom standardprodukter med höga krav på kvalité från vår webbshop.

Det kan vara till exempel medicinklassade lösningar, marina system, inbyggda datorer eller storagelösningar. Systemen kan vara byggda från grunden eller bestå av modifierad befintlig hårdvara. I sortimentet ingår även standardiserade industrikomponenter och POS-System samt systemkomponenter, kringutrustning och datasystem för speciella eller extrema miljöer. Kort och gott, UCS Industrial IT AB erbjuder allt inom Industriell PC-Teknik och kommunikation.

-Slut-