Utrikesdepartementet

UD får ny rättschef och ny ambassadör för arktiska frågor

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 12:12 CESTIdag, den 7 oktober, har regeringen utsett ambassadör Anders Rönquist till UD:s nye rättschef  och Gustaf Lind till ambassadör för arktiska frågor.

Anders Rönquist är tingsmeriterad jurist och har varit anställd på UD sedan 1983. Han har varit Sveriges ambassadör i Madrid från 2005-2010. Han har bland annat tjänstgjort hos  OSSE:s Högkommissarie för nationella minoriteter i Haag 1993-1995 och på den svenska FN-delegationen i New York 1995-1998. Rönquists senaste tjänst på UD i Stockholm var som chef för enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt 2002-2005.

Gustaf Lind utses till ambassadör i utrikesförvaltningen med ansvar för att förbereda och genomföra det svenska ordförandeskapet i Arktiska rådet 2011-2013.

Arktiska rådet är ett forum för samråd och samarbete mellan regeringarna i de fem nordiska länderna, Kanada, Ryssland och USA samt representanter för sex organisationer för urfolk i Arktis.

Gustaf Lind är doktor i folkrätt. Han började i Utrikesdepartementet 2005. Han var 2006 till 2008 statssekreterare för migrationsministern i Justitiedepartementet och 2008 till 2010 statssekreterare för utrikes och EU-frågor i Statsrådsberedningen.


Kontakt:
UD:s presstjänst
dagtid
08-405 57 30