Västtrafik

Uddevallas bussar tar nya vägar

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2014 10:41 CET

Håll koll på vilken buss du ska åka med när busslinjenätet läggs om i december. Flera linjer får nya sträckningar, hållplatser försvinner och nya kommer till. Och efter önskemål från kunderna – de två hållplatserna på Västra Torp blir kvar.

– I det första förslaget hade vi inte med trafik till busshållplatserna vid Coop och Ica Maxi på Torp köpcentrum. Men vi har tagit hänsyn till önskemålen och de reaktioner vi fått. Nu stannar linje 4 där två gånger i timman, säger Göran Berglund, trafikchef på Uddevalla Omnibus.

Särskilt busspendlarna i stadstrafiken ska lägga datumet söndag 14 december på minnet. Då börjar de nya linjerna gälla och det blir också nya avgångstider för i stort sett samtliga bussturer.

– Vi kommer att informera om förändringarna i god tid och på flera olika sätt, så vi hoppas att det inte blir några problem. Men man får ändra sina vanor, konstaterar Göran Berglund.

Från och med måndag 1 december kommer Västtrafiks trafikinformatörer finnas tillgängliga på Kampenhof måndag till fredag samt på bussterminalen vid Torp lördag till söndag för svara på frågor.

Nya linjer och tätare trafik
Förändringarna kommer bland annat märkas genom att några av linjerna byter nummer. Linje 3 Helenedal–Kampenhof blir efter 14 december linje 1, men får i princip samma sträckning som nuvarande 3:an. Det blir också tätare turer med avgångar var tionde minut.

– Den är en av de linjer där vi tar bort slingan med rundkörning via Myråsvägen till Helenedal och Dalabergsleden åt andra hållet. Även slingan över Kapelle tas bort och istället blir det dubbelriktade turer på Göteborgsvägen, säger Göran Berglund.

Ett skäl att ta bort rundkörningen är att kunderna enligt undersökningar vill ha dubbelriktade turer. När det gäller Kapelle är orsaken också att det är få av- och påstigande på hållplatserna.

– Det flesta blir vinnare med det nya linjenätet, men det finns naturligtvis förlorare också. Det handlar om överväganden av vad som blir bäst för flertalet resenärer, säger Göran Berglund.

Bussar till Östra station
En annan nyhet för resenärerna är att det blir en bussförbindelse med Östra station genom att linje 2 delvis får en ny sträckning. Istället för att gå längs Edingsvägen och till Kampenhof går turen istället förbi Östra station. Tidtabellen anpassas efter tågavgångarna.

Tidigare var det osäkert om det skulle bli någon förbindelse mellan Kampenhof och Torp köpcentrum. Nu är det klart att nya linje 4 går till de två hållplatserna vid Coop och Ica Maxi. Nästa år ska Torp köpcentrum bygga om hela parkeringen med nya gator. Hur frågan med busshållplatser ska lösas är inte avgjort ännu.

– Det har även diskuterats att köra vidare till Södra Torp där Biltema och Plantagen ligger, men som det är idag räcker inte tiden för turen. Då bedömde vi att det är viktigare att stanna på västra sidan, säger Göran Berglund.

I december blir även Norra Torpmotet vid Nordlänken färdig, liksom den nya bussgatan från motet till bussterminalen på Västra Torp.

Mer information om förändringarna i Uddevallas stadstrafik finns i bifogat dokument och på Västtrafiks webbplats. Västtrafiks reseplanerare är uppdaterad med den senaste informationen.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.