RFSL

Ugandas president undertecknade lagen: katastrof för ugandiska hbtq-personer

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2014 12:21 CET

Ugandas president Museveni undertecknade idag klockan 12:00 svensk tid under närmast ceremoniella former lagförslaget Anti Homosexuality Bill, vilket gör att Uganda nu blir ett av de länder i världen som har den allvarligaste statliga förföljelsen av hbtq-personer. RFSL ser mycket allvarligt på detta och manar till stöd för ugandiska hbtq-personer och organisationer i Uganda som arbetar för hbtq-personers rättigheter, samt till kraftfulla fördömanden från svenska politiker, diplomater och andra företrädare.

Lagen har omarbetats många gånger, och exakt vad som nu är kvar när presidenten undertecknat den är ännu inte helt känt. Sannolikt är förslagen som innebär att homosexuella riskerar långa fängelsestraff, att hbtq-organisationer kan kriminaliseras, och att ett angiverisystem införs, kvar. Angiverisystemet innebär att medborgare kan straffas om de inte uppger för myndigheter när de får kännedom om homosexuella, i till exempel sitt bostadsområde.

Tidigare finns i Uganda, liksom i ett sjuttiotal andra länder i världen, en lag som kriminaliserar samkönade sexuella handlingar. Anti Homosexuality Bill är, i de förslag som hittills varit kända, till skillnad från sådana så kallade sodomilagar, inte begränsad till att kriminalisera handlingar, utan är en lag som förbjuder homosexualitet i sig. Så kallad "upprepad homosexualitet" har föreslagits leda till livstids fängelse. Bland aktivister i Uganda cirkulerade under måndagsförmiddagen uppgifter om att dödsstraffet också finns kvar i straffskalan. Bland annat kom uppgifterna från "Parliament Watch" i Uganda.

- Det här är ett mycket stort bakslag för den ugandiska hbtq-rörelsen som nu tvingas gå ännu mer under jorden. Samtidigt finns en enorm kämparglöd bland aktivisterna som står redo att utmana lagen i konstitutionsdomstolen i hopp om att få den skrotad en gång för alla, säger Vanja Braathen, projektledare på RFSL och på plats i Uganda.

Sedan parlamentet röstade igenom lagen den 20 december 2013 har hbtq-personer utsatts för en ökande mängd trakasserier, hot och gripanden i Uganda. Det finns anledning att tro att denna typ av incidenter nu kommer att öka ytterligare, sedan presidentens underskrift gjort lagen till verklighet.

RFSL, som haft samarbeten med ugandiska hbtq-organisationer sedan 2007, uppmanar svenska politiker och företrädare att fördöma lagen och kräva att presidenten utfärdar ett moratorium för att se till att lagen inte drabbar särskilt utsatta grupper, som identifierats i landets egen nationella hälsostrategi. Presidenten måste också vidta åtgärder mot polisbrutalitet gentemot hbtq-personer, samt säkerställa att civilsamhällets arbete inte förhindras.

Lagen strider mot grundläggande mänskliga rättigheter, såsom rätten till privatliv, frihet från omänsklig eller förnedrande behandling, rätten till liv, yttrandefrihet och rätten till rättvis rättegång - rättigheter som ska skydda alla ugandiska medborgare enligt landets egen grundlag.

RFSL:s krav ställs i enlighet med de önskemål om stöd utifrån som förts fram av den koalition av ett femtiotal organisationer i det ugandiska civilsamhället som arbetat mot lagförslaget sedan 2009, The Civil Society Coalition on Human Rights and Constitutional Law.

För endast en dryg vecka sedan, den 15 februari, ordnades i Stockholm en protestmanifestation mot lagen, där presidenten uppmanades att inte underteckna lagen. Manifestationen ordnades av hbtq-aktivister från flera afrikanska länder, som nu lever i Sverige. Också på andra platser i världen har liknande manifestationer hållits.

Att lagen nu undertecknats har flera förklaringar.

- Lagen har blivit en del av ett inhemskt politiskt maktspel. Regeringen har hela tiden signalerat utåt att de inte stödjer den, men aktivisterna misstänker att Museveni nu gick med på att skriva under ändå, kanske för att få stå ensam som sitt partis kandidat till presidentvalet 2016, säger Vanja Braathen.


RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se