Universitets- och högskolerådet

UHR återkallar nio högskoleprovsresultat

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 09:33 CET

I november underkände Universitets- och högskolerådet (UHR) provsvar från 42 högskoleprovsdeltagare på grund av användning av otillåtna hjälpmedel. Efter fortsatt analys återkallar UHR nu ytterligare nio högskoleprovsresultat av samma anledning. 

– UHR har fortsatt granskningen av provsvar från högskoleprovet den 24 oktober förra året, säger avdelningschef Tuula Kuosmanen. Utifrån dessa kompletterande analyser har UHR beslutat att återkalla resultaten för nio av deltagarna i det senaste högskoleprovet.

Det är statistiskt sett högst osannolikt att den samstämmighet i de avgivna svaren, korrekta och felaktiga, som har identifierats i dessa nio aktuella provsvar skulle bero på slumpen. Därför har UHR beslutat att återkalla högskoleprovs­resultaten i dessa fall. UHR har meddelat beslutet till samtliga berörda. Fram till och med den 15 februari har de möjlighet att anmäla sig till nästa högskoleprov den 9 april.

– Högskoleprovet ska vara rättvist, säger Tuula Kuosmanen. De som ställer upp ska veta vad som gäller och ha samma chans att nå sin formtopp vid rätt tidpunkt, precis som en friidrottare. Att fuska på högskolepro­vet är lika fel som att dopa sig vid idrotts­täv­lingar. Det är aldrig rätt att tränga sig före i kön till efter­traktade utbildningsplatser. Den som trots allt försöker fuska får vara beredd på att ta konsekvenserna.

Åtgärder mot framtida fusk

UHR arbetar för att reglerna ska ändras: Alla provdeltagare måste försäkra på heder och samvete att de genomför högskoleprovet på ett korrekt sätt. Denna skärpning av reglerna gör det möjligt att polisanmäla alla former av fusk i högskoleprovet.

– Det viktiga här är markeringen att fusk inte är tillåtet, säger Tuula Kuosmanen. Vilken rättspraxis svenska domstolar kan komma att tillämpa om de fäller framtida fuskare kan UHR inte påverka. Men den rättsliga påföljden för osann försäkran är normalt böter eller fängelse i högst sex månader – vid grovt brott upp till två års fängelse.

UHR och prov­ansvariga på lärosätena fortsätter att vidareutveckla rutin­beskriv­ningen för provledare. Dessa ska se till att samtliga prov­­deltagare får samma förutsättningar att genomföra provet. Det är viktigt att provledare vet vad som gäller och att de agerar likadant under proven.

Vidare överväger UHR ett antal tekniska och andra åtgärder för att ytterligare för­hindra, upptäcka och polisanmäla alla former av fusk. Men UHR kommenterar inte vad dessa åtgärder kan komma att innebära i detalj.

Kontakt

Avdelningschef
Tuula Kuosmanen
010-470 06 29

Pressansvarig
Åke Lernefalk
010-470 06 91
press[at]uhr.se

Universitets- och högskolerådet erbjuder individer, skolor, lärosäten, myndigheter och organisationer stöd vid val av utbildning och inträde på arbetsmarknaden samt utveckling genom internationellt samarbete. Myndigheten har cirka 250 anställda.