Finansinspektionen

Ukova Fondkommissions tillstånd återkallas

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 14:23 CEST

Finansinspektionen har beslutat att omedelbart återkalla Ukova Fondkommissions tillstånd att bedriva värdepappersrörelse.

Beslutet grundar sig på att Ukova Fondkommission inte har haft någon styrelse, verkställande direktör eller revisor registrerad
sedan den 17 december 2003. Dessutom har bolaget inte lämnat en årsredovisning till Finansinspektionen.

Till detta ska tilläggas att Ukova Fondkommission har stora skulder som är förfallna till betalning samt ett ärende hos kronofogde­myndigheten. Bolaget har inte heller kunnat visa att det finns en ansvarsförsäkring, vilket Finansinspektionen finner särskilt allvarligt eftersom det är ett krav för att skydda kunderna.

Sammantaget finner Finansinspektionen att det är uppenbart att Ukova Fondkommission inte uppfyller lagens krav på en sund värdepappersrörelse.

Läs beslutet på www.fi.se

Sarah Hegardt Grant,
informatör
Tel 08-787 8041,
070 267 8041

Gent Jansson,
avdelningschef
Tel 08-787 8264
070 540 5120