Grontmij

Ukrainare besökte Sverige och Estland för att få bättre kunskap om energieffektiv fjärrvärmeteknik

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2013 15:00 CEST

Grontmij arrangerade nyligen en studieresa för ukrainska kommun- och departementsrepresentanter och företrädare för kommunala fjärrvärmeföretag i Ukraina. Huvudmålet var att demonstrera moderna energieffektiva projekt inom fjärrvärmesektorn i Norden samt att visa på förutsättningarna för den utveckling som skett inom fjärrvärmeområdet i Estland, en miljö mer lik den i Ukraina.

Veckan inleddes med ett besök på två av de nyaste moderna kraftvärmeanläggningarna i Tallin, där man också fick presentationer om fjärrvärmeutvecklingen i Estland under de senaste tjugo åren. I Helsingborg, som var nästa anhalt, fick de cirka 25 deltagarna bland annat besöka det nyligen invigda Filbornaverket, Europas modernaste avfallseldade kraftvärmeverk, som Grontmij varit generalkonsult för. 

– Vi är mycket imponerade över den teknologi som ligger bakom de anläggningar vi besökt, säger Oleg Khusnutdinov, representant från Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Municipal Economy of Ukraine. Några av mina kollegor har verkligen fått en aha-upplevelse av att man på ett så här raffinerat vis kan göra el och värme av avfall. Det är fantastiskt!

I Malmö fick gästerna bland annat besöka bostadshuset Hållbarheten i Västra Hamnen, där E.ON gav dem en guidad tur genom de olika förnybara energilösningarna och det toppmoderna  fjärrvärme- och fjärrkylasystemet.

18 gånger större utsläpp av koldioxid per BNP i Ukraina
Under det efterföljande teknikseminariet, som arrangerades i samarbete med Sustainable Business Hub i Malmö, konstaterades det att Sverige och Ukraina har mycket gemensamt när det gäller hur vi ser på framtiden. Ukrainarna är väl medvetna om att naturtillgångarna sinar och att de behöver göra en omställning för att klara alla utmaningar.

Utsläppen av koldioxid per BNP i Ukraina är omkring 18 gånger större än i Sverige och fyra gånger större än medelvärdet av utsläppen i EU-länder. Priset på naturgas beräknas också komma att fyrdubblas till år 2020.

Vill hitta samarbeten med svenska företag
Ukraina vill göra sig oberoende av import och måste öka sin användning av förnybara energikällor.

– Vi behöver göra en liknande resa som Sverige har gjort när det gäller förändring av utsläppsnivåer framför allt, och eftersom det råder brist på inhemska företag som kan erbjuda innovativa tjänster och modern teknik, vill vi hitta samarbeten med svenska företag som kan stötta oss, säger Oleg Khusnutdinov. 

Ett flertal svenska företag verksamma inom fjärrvärmesektorn deltog i seminariet för att presentera sina erbjudanden och knyta kontakter.

Studieresan del i energieffektiviseringsprogram inom fjärrvärme
Studieresan ingick som en del i Grontmijs pågående uppdrag i Ukraina, som går ut på att utveckla tio demonstrationsprojekt för energieffektiv fjärrvärme. Förhoppningen är att dessa projekt ska bidra till att modern fjärrvärmeteknik får en snabbare spridning i landet.

Deltagare på studieresan som Grontmij arrangerade den 14 till 19 april var framför allt representanter för de kommuner som har visat sig vara berättigade till stöd i detta energieffektiviseringsprogram.

Programmet, som heter DemoUkrainaDH, startade i januari 2012 och sträcker sig över tre år. Det finansieras huvudsakligen av bidrag från Sida och E5P (Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership) samt via lån från Nefco (Nordiska Miljöfinansieringsbolaget). Nefco har som uppdrag av de nordiska ländernas regeringar att ge lån åt initiativ som leder till miljöförbättringar i Östeuropa.

DemoUkrainaDH genomförs i samarbete med den ukrainska staten (Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Municipal Economy of Ukraine) och Nefco har i egenskap av programansvariga kontrakterat Grontmij som konsult för all koordinering och kommunikation.

Grontmij är tekniska konsulter inom energi, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, arkitektur och miljö. Med omkring 9 000 medarbetare är Grontmij Europas tredje största teknikkonsultbolag. Grontmij i Sverige är rikstäckande med cirka 800 konsulter på ett 25-tal orter