Creative Antibiotics

Ulf Boberg blir ny VD för Innate Pharmaceuticals

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 08:00 CEST

Ulf Boberg, 56 år, har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsindustrin och biotekbranschen. Han har tidigare varit VD för de svenska bioteknologibolagen Affibody och Global Genomics. Dessförinnan var han verksam inom AstraZeneca och Astra Pain Control.

Ulf Boberg har stor erfarenhet av att leda och organisera kliniska studier för den internationella läkemedelsindustrin. Han har även omfattande kommersiell erfarenhet av avtalsförhandlingar och kapitalanskaffning inom bioteknologibolag.

Ulf Boberg är doktor i medicinska vetenskaper och har en MBA-examen från Uppsala Universitet. Han tillträder som VD för Innate Pharmaceuticals - under namnändring till Creative Antibiotics - vid den ordinarie bolagsstämman den
28 oktober. Boberg efterträder Sune Rosell, som har varit bolagets VD sedan starten år 2000. Han börjar sin anställning den 1 september och kommer fram till tillträdet att arbeta parallellt med Sune Rosell som vice VD.

"Jag är mycket glad åt att vi har kunnat rekrytera Ulf Boberg som ny VD när bolaget nu går in i en ny fas. Hans erfarenhet av kliniska studier, samarbete med läkemedelsföretag och finansiering kommer att ha stor betydelse för bolagets fortsatta utveckling och aktieägarvärde", säger Ingemar Kihlström, ordförande i Innate Pharmaceuticals styrelse i en kommentar.

För mer information kontakta:
Ingemar Kihlström, ordförande, Innate Pharmaceuticals styrelse. Tel. 0733 821 102.
E-post: ingemar.kihlström@telia.com

Innate Pharmaceuticals AB (publ) bildades år 2000 för att kommersialisera världsledande forskning vid Umeå universitet och Karolinska Institutet i Stockholm. Bolaget har utvecklat och patentsökt ett antal kemiska substanser mot bakteriella infektioner, virulensblockerande antibiotika. Substanserna blockerar vissa bakteriers förmåga att framkalla sjukdom utan att förgöra dem. Därmed minskar risken för resistensutveckling.