Lunds universitet

Ulf G. Ahlborgs pris i miljögiftsforskning

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 14:03 CET

Anna Rignell-Hydbom, forskare i yrkes- och miljömedicin vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet har tilldelats Ulf G. Ahlborgs pris i miljögiftsforskning.

Priset tilldelas en eller flera forskare som bearbetat problem med relevans för riskbedömning av persistenta organiska miljöföroreningar inom områdena miljökemi, ekotoxikologi och miljömedicinsk toxikologi. Priset, som instiftades 1999 till minne av Professor Ulf G. Ahlborg, delas ut högst en gång per år.

Anna fick priset för betydande insatser inom Svensk miljögiftsforskning genom doktorsavhandlingen ” Exposure to persistent organochlorine pollutants and male semen function”.

Avhandlingen visar att miljögifter kan skada spermiers funktion och DNA. Fiskare som ätit mycket fet fisk från Östersjön har sämre spermakvalité och det beror antagligen på de höga halter av miljögifter, exempelvis PCB, som de utsätts för.

Anna Rignell-Hydbom har i sin avhandling undersökt om det finns ett samband mellan hög exponering för miljögifter och spermiers funktion. Tidigare studier vid Yrkes- och miljömedicin har visat att fiskare på ostkusten har högre halter av miljögifter i blodet jämfört med fiskare från västkusten. Anna Rignell-Hydbom har undersökt spermakvalitén hos fiskare från båda kuststräckor och resultaten tyder på att det finns ett negativt samband mellan exponering för miljögifter och spermiernas funktion och skador på spermiernas DNA. Studien ingick i ett större EU-projekt, Inuendo, som bland annat omfattar liknande studier på Grönland samt i Polen och Ukraina.


Kontakt: Anna Rignell-Hydbom 046-177280, 070-6204700

Läs mer om avhandlingen:

http://http://theses.lub.lu.se/postgrad/search.tkl?field_query1=pubid&query1=med_1088&recordformat=display