Atlas Copco Sverige

Ulf Håkansson årets vinnare av Atlas Copco Bergteknikpris

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 09:17 CET

Utmärkelsen Atlas Copco Bergteknikpris går 2015 till Ulf Håkansson, adjungterad professor på KTH och internationell forsknings- och utvecklingschef på Skanska, för hans förmåga att koppla ihop forskning och näringsliv på ett för hela branschen givande sätt.

Prismotivering: ”Ulf Håkanssons engagemang och innovativa tankesätt sprider en framåtanda vilken hjälper till att driva på gruv- och anläggningsbranschens teknikutveckling, framför allt inom injekteringsområdet. Genom att koppla ihop forskning med näringsliv, bidrar Ulf till att befästa den svenska bergteknikens världsledande position.”

Ulf Håkansson är disputerad från KTH (1993) där han var en av de tidigaste doktoranderna inom injekteringsforskning. Ulf har sedan dess varit handledare för flera forskningsprojekt inom injektering och driver arbetet aktivt framåt mot en tillämpning i branschen. Under hela sin karriär har Ulf haft starkt engagemang inom såväl näringsliv som forskningsvärlden, med tjänster på bland annat Skanska och Atlas Copco i kombination med den ständiga kopplingen till KTH.

Idag är Ulf forsknings- och utvecklingschef för Skanskakoncernen, ledare för en av företagets globala expertgrupper inriktad på forskning och innovation samt adjungerad professor på KTH, där han på deltid engagerar sig i både forskning och i att handleda doktorander. Ulf är dessutom aktiv styrelsemedlem i BeFo och Bygginnovationen samt ingår i flera referensgrupper. 2013 prisades ett av Ulf egna forskningsprojekt inom injektering med SBUF:s Årets innovation.

Om Atlas Copco Bergteknikpris
Priset, som är på 100 000 kronor, utgörs av två delar, varav en är en donation på 80 000 kronor till ett eller flera utvecklingsprojekt inom bergteknik i Sverige vid högskola/universitet eller företagsoberoende institution där resultaten ska vara offentliga. Syftet är att stimulera svensk bergteknisk forskning för att befästa Sveriges världsledande roll inom bergbrytning. Den andra delen av priset är ett resestipendium på 20 000 kronor som disponeras fritt av mottagaren.

Kandidater till Atlas Copcos Bergteknikpris föreslås av den svenska gruv- och bergbrytningsbranschen och pristagaren utses av en kommitté bestående av VD för Atlas Copco Mining and Rock Excavation Technique Sweden och andra representanter från Atlas Copco i samarbete med ledande befattningshavare inom branschen.

Årets Bergteknikpris delades ut vid Atlas Copcos Luciaseminarie den 11 december 2015 vid testgruvan som ligger under huvudkontoret i Sickla.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda. Mer information finns på

www.atlascopco.com.