Skogsindustrierna

Ulf Larsson – ny styrelseordförande i Skogsindustrierna

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2012 09:00 CEST

Från och med den 17 april 2012 är Ulf Larsson ny styrelseordförande för Skogsindustrierna.

Ulf är vd  för SCA Forest Products, den affärsenhet inom SCA som tillverkar tryckpapper, kraftliner, trävaror, massa och förnybar energi, samt bedriver verksamhet inom skogsbruk och distribution.

Ulf Larsson har en bred skogsindustriell bakgrund. Han är utbildad jägmästare och har inom SCA arbetat i olika positioner sedan 1992, bl a inom SCA Skog och SCA Timber. Han efterträder nu Magnus Hall från Holmen i rollen som ordförande för Skogsindustrierna.

För information, kontakta:
Karin Erikson, pressansvarig Skogsindustrierna, karin.eriksson@skogsindustrierna.org, 070-254 48 49
Björn Lyngfelt, kommunikationschef SCA Forest Products, Bjorn.Lyngfelt@sca.com, 070-626 82 23

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustrin sysselsätter drygt 60 000 personer och exporterade för 128 miljarder kronor (2011). 

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 00, skogsindustrierna.org