Skandia

Ulf Spång lämnar Skandia

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2003 08:57 CEST

Ulf Spång, förste vice VD i Skandia, har idag meddelat sin avsikt att lämna Skandia i och med att Prudential Financial (US) nu har fullgjort den sista delen i avtalet om förvärv av American Skandia och resterande del av köpeskillingen betalts till Skandia.

Ulf Spång säger:

- Jag har arbetat i Skandia i drygt sex år och när jag för över ett år sedan aviserade min ambition att avveckla mitt engagemang i företaget ombads jag att först ta ansvar för och genomföra ett ägarbyte i American Skandia. I tisdags slutfördes den affären.

- Jag har fullgjort det uppdrag jag åtagit mig och räknar med att kunna avsluta mina andra uppgifter och åtaganden i Skandia under uppsägningstiden.

Skandias verkställande direktör Leif Victorin säger:

- Ulf har skyddat och säkrat betydande värden för Skandias aktieägare och kunder genom sina insatser i samband med försäljningen av American Skandia. I och med att Ulf också givit oss möjlighet att genomföra stafettväxlingen på ett smidigt och bra sätt är det bara för oss att tacka för goda insatser och respektera hans ursprungliga avsikt att nu lämna oss.

Ulf Spång anställdes i Skandia 1997. Under åren 1997-2001 var han vice VD samt ekonomi- och finansdirektör. År 2002 utsågs han till förste vice VD och chef för division Europa. Sedan hösten 2002 har Ulf Spång som styrelseordförande i American Skandia ägnat sig åt den enhetens framtida struktur och ägande. Ulf Spång är därtill också styrelseordförande i dotterbolagen SkandiaBanken och i Skandia Life (UK). Ulf Spång kommer successivt att avveckla dessa och övriga åtaganden i Skandia.

För ytterligare information;
Ulf Spång, förste vice VD, tel 08-788 25 00
Gunilla Svensson, pressekreterare, tel 08-788 25 00