Vänsterpartiet

Ulla Hoffmann (v): När läggs Utlänningsnämnden ner?

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2003 14:50 CEST

Efter det att det nyutnämnda statsrådet Barbro Holmberg uttalat sig kring
nedläggningen av Utlänningsnämnden på ett sätt som kan tolkas som att
beslutet kan dröja, väljer nu vänsterpartiets partiledare Ulla Hoffmann
att ställa en fråga om det hela i riksdagen.

"I februari 1999 lade en enhällig parlamentarisk utredning fram förslag
om att utlänningsnämnden skulle läggas ner och ersättas av
förvaltningsdomstolar", säger Hoffmann. Hon tillägger att riksdagen redan
2001 tröttnade på regeringens dröjsmål med att lägga fram en proposition
och samtliga riksdagspartier uppmanade då regeringen att senast i mars
2002 lägga fram en proposition om att förvaltningsdomstolar skulle bli
överinstans i utlänningsärenden.

Vid kontakter mellan riksdagpartierna och dåvarande migrationsministern
Jan O Karlsson före julen 2002 utfästes datum för övergång till ny
instansordning till 1 januari 2005.
"Regeringen fördröjde tillsättandet av utredningen så att den inte kunde
hålla sitt första sammanträde förrän den 4 juni i år. Dessutom har
utredningen tilldelats så begränsade resurser så den bedöms inte vara
klar förrän i maj 2004."

Då har det gått fem år sedan den ursprungliga utredningen lade fram sitt
förslag år 1999. Ulla Hoffmann vill inte att nedläggningen förhalas ännu
mer, och därför vill hon att statsrådet Holmberg svarar på vilka åtgärder
hon är beredd att vidta för att kunna lägga ner utlänningsnämnden vid den
tidpunkt som riksdagen beslutat, nämligen 1 januari 2005.

För ytterligare upplysningar

Ulla Hoffmann
tf partiledare (v), 070-62 000 64 (presstjänsten)