Vänsterpartiet

Ulla Hoffmann:- Visst hade jag fel ... men ändå rätt!

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2003 15:18 CEST

- Jag står fast vid att EU kritiserat Finlands höjning av
arbetslöshetsersättningen, även om jag uttryckte mig på ett sätt som kunde missförstås. Det är fortfarande ett bra exempel på hur EU försöker detaljstyra EMU-ländernas ekonomiska politik i riktning bort från arbetarrörelsens värderingar. Jag hoppas att de socialdemokrater som kampanjar för ett ja till EMU vill fortsätta diskussionen om dessa frågor.

Det säger Ulla Hoffmann i en kommentar till anklagelser från ja-sidan om ”bluff och båg” och tidningsuppgifter om att det fanns felaktigheter i hennes uttalanden på ett torgmöte i Skärholmen i lördags.

- Så här sade jag enligt DN:s reportage: ”Finland tänkte öka
arbetslöshetsunderstödet, och vips kom kommissionen och sa att nej, fy, så får ni inte göra.” Problemet med uttalandet var att det kunde missförstås (medvetet eller omedvetet) som att jag menade att EU verkligen lyckats stoppa höjningen. Det gjorde inte EU. Höjningen blev av trots kritiken.

- Sanningen är dock att Ekofin-rådet, ministerrådet för EU:s finansministrar, i juli 2002 uttalade kritik mot Finlands redan beslutade höjning av ersättningen till arbetslösa: ”Dessutom motverkar de redan beslutade åtgärderna att höja nivån på arbetslöshetsersättningen under 2002 syftet att öka incitamenten att arbeta” Samma kritik återkom i Ekofin-rådets riktlinjer för Finland i juli 2003. (Jag hade alltså fel i detaljen att det var Ekofin-rådet och inte EU-kommissionen som kritiserade Finland.)

- Exemplet med Finlands arbetslöshetsersättning är bara ett av många på hur Ekofin-rådet detaljstyr EMU-ländernas ekonomiska politik i riktning mot minskad offentlig sektor, privatisering av pensionssystemen, ökade löneskillnader, marknadsanpassning av sjukvården och försvagat anställningsskydd – alltså tvärs emot arbetarrörelsens värderingar. Riktlinjer utfärdas även för länder som står fria från EMU, men euron används som ett tungt argument för att få EMU-länderna att lyda. Exemplen är också många på hur ländernas regeringar så småningom följer Ekofin- rådets riktlinjer och rättar in sig i ledet. Ännu har inte Finland gjort det när det gäller sin arbetslöshetsersättning, vilket är bra.

- Anders Sundström och Bosse Ringholm måste nu erkänna två fakta: 1. EU:s Ekofin-råd ger riktlinjer till EMU-länderna som ofta strider mot arbetarrörelsens värderingar, ofta med euron som tungt argument. 2. Sveriges finansminister Bosse Ringholm har själv skrivit under dessa riktlinjer vid så gott som alla tillfällen.

- För den som vill kontrollera fakta rekommenderar jag läsning av Ekofin- rådets sk länderspecifika riktlinjer på EU:s egen hemsida. De finns sammanfattade i Vänsterpartiets rapport ”Detaljstyrning – den sociala verkligheten i EMU” som finns på vår hemsida.

För mer information:
Birger Östberg, pressekreterare till Ulla Hoffmann, 070-234 64 84