Aktiebolaget Åkerikonsult

Ulric Långberg branschansvarig i Sveriges Åkeriföretag

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 16:26 CEST

Ulric Långberg blir den 1 juni 2014 branschansvarig i Sveriges Åkeriföretag. Han kommer att lyda direkt under VD. Ulric kommer framöver att vara övergripande sakkunnig i branschfrågor samt vara en av talespersonerna för dessa.
- Med denna utnämning blir vi en tydligare expertorganisation, med ökad styrka att kunna påverka, säger VD Rickard Gegö.

Som branschansvarig i Sveriges Åkeriföretag är Långberg även rådgivare till organisationen, och är ansvarig för dess kompetensgrupper, rådsforum och nätverk. Ulric Långbergs kompetens, breda erfarenhet, engagemang och förtroende både externt och internt kommer att tillföra stort värde i organisationens arbete.


  • Vi får nu en tydlighet kring nätverkens, kompetensgruppernas och rådsforumens arbete. Ulric kommer fungera väl även som en viktig rådgivare till vår omvärld, säger VD Rickard Gegö.


  • Jag ser fram emot detta samarbete, och genom att utse Ulric till branschansvarig tar vi ytterligare ett steg mot en än mer tydlig expertorganisation.  Utnämningen är ett strategiskt steg i rätt riktning, och fler kommer, säger VD Rickard Gegö.


För mer information, kontakta Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag, rickard.gego@akeri.se, 072-553 56 63.


Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 7 500 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Åkerinäringen omsätter ca 100 miljarder och sysselsätter ca 60 000 personer.