Näringsdepartementet

Ulrica Messing deltar i EU: s transportråd

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 11:09 CEST

Idag, måndagen den 27 mars, deltar infrastrukturminister Ulrica Messing vid EU: s ministerrådsmöte för transportfrågor i Bryssel.

Transportministrarna ska bland annat fatta beslut om politisk överenskommelse om förslaget om gemensamma regler för körkort (körkortsdirektivet). På dagordningen står även halvtidsöversynen av åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet och en diskussion om förslaget om en reviderad EU-strategi för hållbar utveckling ur en transportpolitisk synvinkel.

Körkortsdirektivet diskuterades senast av transportministrarna på rådsmötet den femte december 2005. Då kunde en överenskommelse inte nås men efter nya ansträngningar från det österrikiska ordförandeskapet tror man sig ha nått fram till en kompromiss som är acceptabel för medlemsstaterna. Tanken med körkortsdirektivet är bland annat att få ett enhetligt europeiskt körkort med samma utseende i alla länder. I förslaget till direktiv står också att man ska kunna få dra fordonskombinationer upp till 4250 kilo med B-körkort, något som varit ett krav från svensk sida. Det gör att många som har behov av att kunna dra olika släpfordon kan göra det med tyngre och säkrare dragbil.

Kommissionens trafiksäkerhetsprogram samt den förestående revideringen av vitboken om EU: s transportpolitik fram till 2010 talar båda om målet för EU att halvera antalet förolyckade i trafiken till högst 25 000 personer från 2001 till 2010.

- Det är mycket viktigt att vi ministrar tar varje möjligt tillfälle att diskutera hur vi går vidare för att nå de trafiksäkerhetsmål vi satt på europeisk och nationell nivå, kommenterar infrastrukturminister Ulrica Messing. För att nå resultat måste vi till exempel börja använda de nya tekniska lösningar som finns framtagna såsom intelligenta system för hastighetsanpassning (ISA) och alkolås.


Kontakt:
Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare hos Ulrica Messing
08-405 36 31
070-592 45 46

Marcus Nordmeyer
Departementssekreterare
08-405 15 39

Lina Feltwall
Departementssekreterare
08-405 46 71