Näringsdepartementet

Ulrica Messing kommenterar byggandet av tunnlar genom Hallandsåsen

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2003 15:05 CEST

Med anledning av den senaste tidens händelseutveckling och debatt kring tunnelbygget vid Hallandsås kommenterar Infrastrukturminister Ulrica Messing framtiden för tunnelprojektet.

- Jag vill vara ödmjuk inför det utredningsarbete som pågår och vänta med att dra några politiska slutsatser tills jag har alla fakta på bordet. Nu pågår ett intensivt utredningsarbete som leds av polis och åklagare. Dessutom pågår en process i miljööverdomstolen. Först när all fakta finns kan man dra några slutsatser om hur tunnelprojektet genom Hallandsåsen bäst ska hanteras.

- Vi vet sedan tidigare att byggandet av tunnlarna genom åsen är ett omfattande och komplicerat arbete. Regeringen har därför sedan årsskiftet tillsatt en oberoende kommitté med en rad experter för att just följa projektet. Hallandsåskommittén ska kontinuerligt granska organisation, metoder, styrning och beslut som rör teknik, ekonomi, miljö och hälsa.

- Det är viktigt att vi har väl fungerande järnvägstransporter med en effektiv och konkurrenskraftig gods- och kollektivtrafik. Alternativet till satsningen på järnvägen är en ökad trafik med personbilar och lastbilar på våra vägar. Vi har investerat mycket pengar i Västkustbanan i syfte att skapa en konkurrenskraftig järnväg på ett av våra viktigaste transportstråk. Den enkelspåriga sträckan över Hallandsås är idag en flaskhals med kapacitetsbegränsningar för såväl
gods- som persontrafik.

Malin Cederfeldt Östberg, Jourhavande pressekreterare
08-405 25 41, 070-633 63 00