Näringsdepartementet

Ulrica Messing kommenterar Hallandsåskommitténs rapport

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2003 12:17 CEST

Hallandsåskommittén presenterade idag en granskning av de provborrningar som skett på uppdrag av Banverket i den s k Möllebackzonen på Hallandsås. Granskningen sker med anledning av de utsläpp som skedde i Lyabäcken i juli 2003. Kommittén riktar kritik mot Banverkets agerande i samband med provborrningen och mot hur verket hanterade de första signalerna på att något inte stod rätt till i Lyabäcken. Banverket har sedan tidigare uppmärksammat brister i sina rutiner.

Hallandsåskommitténs arbete ska inte förväxlas med den pågående polisutredningen. Polisen granskar vem och vad som orsakade själva utsläppet, kommittén hur Banverket agerade före och i samband med händelserna i Lyabäcken.

- Jag vill tacka Hallandsåskommittén för den snabba granskningen av Banverkets agerande i samband med provborrningarna på Hallandsås. Oavsett vad polisutredningen kommer fram till i själva ansvarsfrågan är jag övertygad om att Banverket kommer vidta nödvändiga åtgärder för att komma tillrätta med identifierade brister. Verket har inte minst de senaste dagarna visat att man tar problemen på allvar.

- Nu får vi invänta polisens arbete innan det kan fastslås vem och vad som faktiskt orsakade utsläppen i Lyabäcken. Miljöfrågorna måste självklart stå i centrum i arbetet med tunnelprojektet genom Hallandsås.

Hallandsåsprojektet – En bakgrund

Historik
1992 Banverket påbörjar tunnelbygget genom Hallandsås 1992. Med en dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Malmö förkortas restiden betydligt.
1997 Tunneldrivningen avbryts sedan grundvattnet förorenats av tätningsmedlet Rhoca Gil.
1998 uppdrar regeringen åt Banverket att ta fram beslutsunderlag för fortsatt byggande.
2001 beslutar regeringen om ekonomiska ramar för ett fortsatt byggande.
2002 tillsätts Hallandsåskommittén med uppdrag att följa och granska Banverkets arbete. 2003 utför Banverkets entreprenör Skanska – Vinci provborrningar.

Utsläppet i Lyabäcken
Hallandsåskommitténs granskar fortlöpande Banverkets beslut och beslutsprocesser i projektet. Kommittén har gjort en särskild granskning av utsläppet i Lyabäcken i juli 2003.
En polisutredning pågår för att utröna vem som orsakat utsläppet.

Vattendom
Banverket har ansökt om en ny vattendom för bortledande av vatten under byggskedet. Miljööverdomstolen har nyligen påbörjat sina förhandlingar i målet.

Lovisa Lagerström Lantz, Pressekreterare
08 - 405 36 31, 070 - 592 45 46