Näringsdepartementet

Ulrica Messing kommenterar Vägverkets förslag om obligatorisk utbildning vid privat övningskörning

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2003 14:28 CET

I juni gav Infrastrukturminister Ulrica Messing Vägverket i uppdrag att utreda ett eventuellt införande av introduktionsutbildning för handledare och elever vid privat övningskörning. Anledningen till uppdraget är att höja trafiksäkerheten genom att på ett systematiskt sätt garantera alla bilförare grundkunskaper om risker med hastigheter och alkohol och andra droger samt betydelsen av bältesanvändning.

Vägverket har idag presenterat sitt förslag.

Ulrica Messing kommen:
- Jag har gett Vägverket i uppdrag att titta på en introduktionsutbildning som rör de som väljer att övningsköra privat. Syftet är att se hur vi på ett bättre sätt kan stödja elever och handledare genom att utbilda dem i frågor som rör trafiksäkerhet.

- Vi vet att många som idag väljer att övningsköra privat gör det för att minska sina kostnader. Det är därför viktigt att vi nog överväger varje nytt förslag för att undvika ökade kostnader för den enskilde. Ett sätt att hålla kostnaderna nere kan vara att involvera bildningsförbund och folkrörelser i arbetet.

- Jag har för avsikt att gå till riksdagen med trafiksäkerhetsfrågorna i vår. Vi kommer nu att titta vidare på Vägverkets förslag om obligatorisk introduktionsutbildning för att se om detta kan vara en väg att gå för att öka trafiksäkerheten.

Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare
08 - 405 36 31
070 - 592 45 46