Broström AB

Ulrica Messing namngav ny generation Broströmfartyg

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 08:55 CEST

Torsdagen den 20 oktober namngavs BRO DELIVERER och BRO DESIGNER som de två första fartygen i en serie av fyra. Namngivningsceremonin ägde rum vid varvet Jinling i Nanjing, Kina med infrastrukturminister Ulrica Messing som gudmor.

BRO DELIVERER och BRO DESIGNER är de två första i en serie om fyra fartyg på vardera 14 500 dwt som Broström beställt från det kinesiska varvet. De så kallade D-klassfartygen kommer att ingå i Broströms nordeuropeiska verksamheter och bidrar till att ytterligare stärka företagets kunderbjudande till olje- och kemikalieindustrin.

D-klass är mer än en benämning på fyra nya fartyg. Det är namnet på ett unikt sätt att tänka i samband med fartygsbeställningar. De fyra fartygen är unika avseende såväl hur specifikationen tagits fram som fartygens tekniska konstruktion.

Specifikationen baseras till stor del på information som inhämtats från Broströms kunder. Det gäller bland annat framtida distributionssystem, laststorlekar, produktmix, raffinaderikapacitet samt terminalernas kapacitet och begränsningar.

Informationen har resulterat i att kombinationen av antal och storlek på lasttankar har utvecklats. Även fartygens lossningskapacitet, manöverförmåga och framdrivningssystem har förbättrats. Fartygen är dessutom konstruerade för att öka säkerheten i trånga och hårt trafikerade farleder samt för att minska beroendet av assistans av bogserbåtar. Säkerheten ökar också genom att fartygen till exempel är utrustade med dubbla system för framdrivning.

Fartygen är även de första tankfartyg som byggs efter klassificeringssällskapet DNVs klassbeteckning ”Clean Design”. Denna beteckning ställer krav på att minimera utsläpp till luft och vatten under såväl drift som vid en eventuell olycka. Som exempel på design kan nämnas att samtliga dieselmotorer kommer att ha katalysatorer för reduktion av kväveoxid.

Arbetet med att ta fram specifikationen till D-klassfartygen påbörjades redan 2002 och resulterade i december 2003 i en beställning hos varvet Jinling i kinesiska Nanjing. Därefter vidtog designarbete innan tillskärning av stål till det första fartyget inleddes i september 2004. Fartyget kölsträcktes i november samma år. Under 2005 har de två första fartygen gjorts skrovfärdiga, vilket innebär att skrov och överbyggnad färdigställts samt att större maskinkomponenter installerats.

Efter namngivningen väntar installation och testning av övrig utrustning. BRO DELIVERER beräknas göra sin jungfruresa i januari 2006, medan leveransen av BRO DESIGNER är planerad till maj 2006. De två följande systerfartygen kommer att levereras senare under 2006 respektive i början av 2007.


Göteborg den 21 oktober 2005

BROSTRÖM AB (publ)


Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00

Mer information om Broström finns på www.brostrom.se


Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg.