Näringsdepartementet

Ulrica Messing överlämnar trafiksäkerhetsproposition till Riksdagen

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 15:19 CEST

Idag har regeringen överlämnat Propositionen "Fortsatt arbete för en säker trafiksäkerhet" till riksdagen. I propositionen, som arbetats fram i samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna, föreslår Regeringen att krav på alkolås i alla nya bilar skall införas från 2012. Vägverket ges också i uppdrag att ta fram en strategi för införandet av ett nytt system för att anpassa hastighetsgränserna till olika vägars förutsättning.

Propositionen innehåller också förslag om att Systemet med Automatisk Trafiksäkerhetskontroll med kamera (ATK) ska fortsätta. Bötesbeloppen för trafikbrott ska höjas enligt förändringen av penningvärdet sedan 1992 då de senast ändrades.

Från årsskiftet införs en obligatorisk riskutbildning med fokus på alkohol och hastigheter för körkortstagare och deras handledare. Samtidigt förändras också villkoren för att godkännas som handledare vid privat övningskörning. I fortsättningen skall handledaren ha haft körkort för det fordonsslag som övningskörningen avser i sammanlagt minst fem av de senaste tio åren. Handledaren får inte heller under de senaste tre åren haft sitt körkort återkallat pga ett allvarligt trafikbrott, tex. rattfylleri.

- Sverige är ett av världens trafiksäkraste länder. Ändå avlider eller invalidiseras mellan 4 och 5 procent av varje årskull av svenska befolkningen till följd av trafikolyckor. Det kan vi naturligtvis inte acceptera. I propositionen riktar vi fokus mot åtgärder som kan dämpa hastigheterna, minska alkoholen i trafiken och stimulera teknikutvecklingen, säger Infrastrukturminister Ulrica Messing i en kommentar.

Kontakt
Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare
08-405 36 31
070-592 45 46