Näringsdepartementet

Ulrica Messing pratar trafiksäkerhet inom ramen för Nationell Samling

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 11:34 CEST

Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare
08 - 405 36 31
070 - 592 45 46

Ulrica Messing träffar på måndag den 13 oktober representanter för
branschorganisationer, folkrörelser, försäkringsbolag, fackföreningar,
och berörda myndigheter för att höra vad var och en avser att göra för
att tillsammans kunna minska antalet döda och allvarligt skadade i
trafiken.

Ulrica Messing bjöd i våras in berörda aktörer till en Nationell
samling för ökad trafiksäkerhet. Arbetet har sedan fortgått under våren
och sommaren genom att Vägverket tillsammans med NTF, Svenska
Kommunförbundet och Rikspolisstyrelsen bjudit in till rundabordssamtal
kring olika områden som anses extra viktiga för att öka
trafiksäkerheten. Mötet på måndag är en uppföljning på detta och syftar
till att få en redovisning av vad var och en är beredd att göra på sitt
respektive område.

- Vi har ett utmanande mål för trafiksäkerheten om att max 270 skall
behöva dö i trafiken 2007. För att uppnå det målet måste vi göra
insatser på många fronter. Vi måste hjälpas åt. Jag ser fram emot att
höra vad alla inblandade parter i Nationell Samling vill bidra med för
att vi tillsammans skall kunna minska antalet döda och skadade i
trafiken.


Media:
Ett fåtal platser finns reserverade för media att sitta med och lyssna.
Vid intresse kontakta Lovisa Lagerström Lantz.