Näringsdepartementet

Ulrica Messing till informellt transportministermöte i Amsterdam

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2004 11:01 CEST

Den 9-10 juli är Ulrica Messing i Amsterdam för att diskutera framtiden för europeisk luft- och sjöfart med de andra europeiska transportministrarna.

Diskussionerna kommer först att fokusera på framtiden för luftfartsmarknaden som har stått inför stora utmaningar och genomgått många förändringar under de senaste åren. Talare från näringen kommer även att delta för att ge sin syn på framtiden.

Vidare kommer ministrarna att diskutera hur man kan främja sjöfart inom EU, s.k. närsjöfart. Tanken är att göra sjöfart till ett mer attraktivt transportalternativ som kan avlasta de europeiska vägarna. Exempel på diskussionsämnen är idéer om att kvalitetsmärka sjöfart som uppfyller viss standard samt utvecklingen av s.k. "Sjömotorvägar".

Infrastrukturminister Ulrica Messing kommenterar:
- Det här är viktiga framtidsfrågor som vi behöver tackla gemensamt inom EU. Min förhoppning är att vi kommer att kunna tala om konkreta idéer om vad vi med politiska verktyg kan göra för att underlätta för transporter i både luften och till havs. Sedan ligger det naturligtvis även ett ansvar hos näringen att ta sitt ansvar för utvecklingen av transportmarknaderna.

- Vi kommer gemensamt från de nordiska ländernas sida driva frågan om att fartyg måste vara anpassade till de isförhållanden som råder i våra vatten. Idag är vart tredje EU-land ett östersjöland och det innebär givetvis att östersjöns betydelse och speciella förutsättningar är en viktig fråga för hela unionen.

Kontakt
Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare
08-405 36 31
070-592 45 46

Per Björklund
Ämnessakkunnig
08-405 44 26
070-594 48 79 Mia Carlson
Departementssekreterare
08-405 15 39
070-553 55 56