Näringsdepartementet

Ulrica Messing undertecknar avtal med Norge om sjö- och flygräddning

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 11:58 CET

Infrastrukturminister Ulrica Messing undertecknar idag ett avtal med
Norge om samarbete vid sjö- och flygräddning.

- Det avtal som vi idag tecknar mellan Norge och Sverige syftar till
att rädda liv och det ligger i båda våra länders intresse. Mot bakgrund
av de senaste årens händelser där bla fartyg har förlist i Östersjön
märker vi hur beroende vi är av att samarbetet länderna emellan
fungerar när något väl händer. Norge och Sverige samarbetar redan
framgångsrikt på många olika områden sedan tidigare men det här avtalet
formaliserar också vårt arbete.

- Jag ser därför mycket positivt på dagens överenskommelse. Vi har
redan ingått avtal med Finland, Tyskland, Polen, Lettland och Litauen
om sjö- och flygräddning. Målsättningen är att få med alla länder kring
Östersjön i det här arbetet.

Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare
08 - 405 36 31
070 - 592 45 46