Diskrimineringsombudsmannen

Ulricehamns kommun ersätter bostadsspekulant med 60 000 kronor

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 12:45 CET

Ulricehamns kommun skulle sälja en av sina fastigheter som privatbostad och valde att sälja till en person med svensk etnisk tillhörighet. Detta trots att en man med en annan etnisk tillhörighet lagt det högsta budet. Nu har en förlikning ingåtts som innebär att Ulricehamns kommun betalar 60 000 kronor i ersättning till mannen.

Mannen erbjöd kommunen 255 000 kronor för fastigheten, vilket visade sig vara det högsta budet. Men innan mäklaren hade gjort ett urval bland spekulanterna och innan budgivningen startat tog kommunens tjänstemän över hanteringen av försäljningen.

Tjänstemännen meddelade mäklaren att en annan spekulant skulle få köpa huset och bad mäklaren upprätta ett köpeavtal. Anledningen, enligt kommunen, var att denna spekulant var ”en lämplig köpare”. I ett senare skede gjorde kommunen bedömningen att även den aktuelle mannen var lämplig som köpare, men valde trots det att sälja till personen med svensk etnisk tillhörighet.

DO:s utredning, liksom en rad andra utredningar och kommunens egna revisorer, pekar på stora brister i hur kommunens tjänstemän och politiker har agerat i samband med försäljningen.

- Ulricehamns hantering av försäljningen visar att etnisk diskriminering kan förekomma i kommunala beslutsprocesser. DO:s erfarenheter visar att det är svårt för personer med annan etnisk tillhörighet än svensk att göra boendekarriär i Sverige och att välja hur och var man vill bo. Det här fallet är ett exempel på detta, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

Bakgrund

Under det kommande året ska DO särskilt undersöka diskrimineringen på bostadsmarknaden, enligt ett regeringsuppdrag som myndigheten fått